Influensasäsong 2016-2017

Onsdagen den 9 november startar årets influensavaccinationskampanj i Skåne. Det vaccin som i år upphandlats av Region Skåne i år är liksom förra året Vaxigrip. Vaccination syftar till att skydda grupper med ökad risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp om de skulle drabbas av influensa. Folkhälsomyndigheten har inför årets säsong förtydligat riskgrupperna mot bakgrunden av utredningen om ett särskilt nationellt vaccinationsprogram.

Följande riskgrupper löper ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom av influensa och bör därför erbjudas säsongsinfluensavaccin:

 • Personer 65 år och äldre 
 • Gravida efter graviditetsvecka 16
 • Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Vaccinationen mot säsongsinfluensa behöver upprepas varje år då skyddet av detta vaccin minskar relativt snabbt samt eftersom de influensastammar som cirkulerar ändras över åren. Enligt regionfullmäktiges beslut 2002-06-10 erbjuds ålderspensionärer kostnadsfria vaccinationer mot influensa och pneumokocker. Kostnadsfriheten - som omfattar såväl vaccinering som vaccin - gäller för personer som fyllt 65 år. 

Personer under 65 år som tillhör någon av riskgrupperna ovan ska också erbjudas kostnadsfri influensavaccinering.

 • Aktuellt influensaläge

  V.20  Fortsatt sjunkande influensaaktivitet i Skåne senaste veckorna även om enstaka fall av influensa B har diagnosticerats. Vi närmar oss nu slutet på influensasäsongen. Säsongen har varit intensiv och dominerats helt av spridning av influensa A H3N2. Detta har inneburit många sjuka äldre personer och en hård belastning på sjukvården. Vi avslutar nu säsongens rapportering, men planeringen för vaccinationskampanjen inför nästa vinter är redan i gång. På återhörande till hösten!

  Influensakurva vecka 20
  Klicka på bilden för att se en större version.

 • Årets influensavaccin

  Vaccinet innehåller följande tre stammar:

  • A/California/7/2009 (H1N1)pdm09
  • A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)
  • B/Brisbane/60/2008

  Upphandlat säsongsinfluensavaccin är Vaxigrip® från Sanofi Pasteur MSD. I det nasala vaccinet Fluenz Tetra® ingår utöver ovanstående stammar också:

  • B/Phuket/3073/2013

  OBS! Kanyler behöver beställas separat!

  Tillverkaren Sanofi-Pasteur MSD levererar inför denna säsong Vaxigrip® i förfylld spruta utan kanyl. Detta gäller både endos- och tiodos förpackning. Anledningen är EU-direktivet 2010/32 EU mot stick- och skärskador med stöd av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:7. Varje enhet måste därför själv beställa och bekosta sina kanyler. Upphandlad blå kanyl, BD Eclipse, (0,6x25mm) från Becton Dickinson är den kanyl som rekommenderas.

  Även i år finns upphandlat Fluenz Tetra® från Astra Zeneca. Det är ett levande försvagat influensavaccin med indikation till barn mellan 2-18 år. Till skillnad mot det ordinarie säsongsvaccinet Vaxigrip innehåller Fluenz Tetra två olika influensa B-stammar utöver de två influensa A-stammarna. Vaccinet ges som nässpray och flera studier har visat på en bättre skyddseffekt jämfört med traditionellt inaktiverat influensavaccin. Skyddet är också mer långvarigt jämfört med inaktiverat vaccin vilket kan ha betydelse vid en utdragen influensasäsong. Då det är ett levande vaccin är det kontraindicerat till barn med klinisk immunosuppression till följd av sjukdom eller behandling. Det skall heller inte ges till barn med allvarlig astma. Fluenz Tetra rekommenderas till barn i riskgrupp med beaktande av de kontraindikationer som föreligger (se Fass).

 • Pneumokockvaccination

  Pneumokockvaccination till ålderspensionärer med Pneumovax rekommenderas vid ett tillfälle. Vad gäller pneumokockvaccination av övriga riskgrupper, se separat dokument Regionala riktlinjer för pneumokockvaccination på Vårdgivare i Skåne.

 • Beställningsrutin

  För att säkerställa tillgången av influensavaccin ber vi er se över ert behov och lägga era beställningar snarast möjligt. Doser av säsongsinfluensavaccin finns nu på lager.

  Vid beställning gäller de priser som Region Skåne upphandlat.

  Pneumokockvaccinet som finns upphandlat är Pneumovax och säljs av Sanofi Pasteur MSD och avtalspriset för en dos är 180 SEK.

  Upphandlat säsongsinfluensavaccin är Vaxigrip® från Sanofi Pasteur MSD och avtalspriset för en dos är 27,38 SEK. Vaxigrip® finns både som 1 dos/fp och 10 dos/fp.

  Beställning av Vaxigrip® och Pneumovax sker direkt via Sanofi Pasteurs kundtjänst (VaccinService SPMSD) genom antingen tele: 031-88 70 80, fax: 031- 88 70 81 eller e-post: Contact. För att kunna beställa Vaxigrip® och Pneumovax så måste ni, som beställare, inneha ett registrerat kundnummer hos VaccinService SPMSD. För er som inte innehar något kundnummer hos VaccinService SPMSD så fås det genom registrering via följande länk: http://vaccinservice.se/blikund/

  Det finns även möjlighet att beställa en mindre mängd Vaxigrip® via Logistikcentrum läkemedel (Apoteket AB, Region Skånes läkemedelsdistributör).

  Fluenz Tetra säljs av Astra Zeneca. Nytt för denna säsong är att Fluenz Tetra endast levereras i 1-pack. Avtalspriset är 188,20 SEK per dos. Fluenz Tetra kan beställas via SBL Vaccin Distribution genom antingen tele: 08-735 12 50, fax: 08- 735 41 49 eller e-post: Contact eller via Logistikcentrum läkemedel (Apoteket AB, Region Skånes läkemedelsdistributör). Notera dock att Fluenz Tetra enbart går att beställa hos SBL Vaccin Distribution fram till 31/12 2016. Därefter kan det endast beställas via Logistikcentrum läkemedel (Apoteket AB, Region Skånes läkemedelsdistributör).

  Avseende kostnader för betalande kunder gäller priser;

  • Fluenz Tetra 190 SEK/dos + Grundavgift på 100 SEK
  • Vaxigrip 30 SEK/dos + Grundavgift på 100 SEK
  • Pneumovax 180 SEK/dos + Grundavgift på 100 SEK.
 • Kampanjmaterial

  Kampanjen för influensavaccination riktar sig till personer som är över 65 år, gravida och medicinska riskgrupper. Alla över 65 år i Skåne får ett vykort med rekommendation om influensavaccination. Kampanjen syns även på mottagningar, på Facebook och 1177.se. Patienter och invånare hänvisas alltid till 1177.se för fördjupad information om influensa och vaccination.
  Mottagningar kan beställa tryckt kampanjmaterial. Fördjupad information översatt till sex språk finns för utskrift på 1177.se

  Beställ material

  Kampanjmaterial till samtliga riskgrupper

  Affisch om influensa och gratis vaccinering (pdf)

  Flyer med fördjupad information om influensa (pdf)

  Affisch om influensa till utlandsfödda (pdf)

  Kampanjmaterial till gravida

  Affisch om influensa för gravida (pdf)

  Handhygien och hostetikett

  Affisch på svenska om hostetikett (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter