Hantering av misstänkt MERS-CoV

Här samlas Region Skånes övergripande handlingsplaner och rutiner för MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome - Corona Virus.

Handlingsplan för MERS-CoV i Skåne

I Skåne följs Folkhälsomyndighetens rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av MERS-CoV:

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av mers

 Infektion med MERS-CoV skall misstänkas vid:

  1. Allvarlig luftvägsinfektion med feber eller anamnes på feber (≥38°C) och hosta eller misstanke om nedre luftvägsinfektion baserad på kliniska eller radiologiska fynd. Detta gäller personer som de senaste 14 dagarna innan insjuknandet har besökt Arabiska halvön eller närbelägna länder.
  2. Luftvägsinfektion oavsett svårighetsgrad hos person som inom 14 dagar innan insjuknandet har haft nära kontakt med ett laboratorieverifierat fall.

Det är viktigt att vården när patienter tar kontakt (i första hand 1177 Vårdguiden, primärvården, ambulans och akutmottagningar) tidigt uppmärksammar personer som kan misstänkas ha smittats av MERS-CoV.

  • Fråga efter utlandsvistelse enligt ovan, för närmare specifikation avseende länder: Vårdhygiens PM
  • Vid misstanke redan vid telefonkontakt ska närmsta infektionsklinik kontaktas för överenskommelse om fortsatt handläggning
  • Om patienten redan sökt vård ska hen omgående hänvisas till enkelrum med egen toalett (helst med sluss och adekvat ventilation). Följ rutiner enligt Vårdhygiens PM. Kontakta omgående närmsta infektionsklinik
  • Läkare på berörd infektionsklinik avgör fortsatt handläggning
  • Vid kvarstående misstanke efter undersökning på infektionsklinik ska specifika prover tas och Smittskydd Skåne kontaktas

Vårdhygieniska rutiner

Vårdhygieniska handläggningsrutiner avseende allvarliga luftvägsinfektioner orsakad av MERS-CoV:

Vårdhygieniska rutiner

Provtagningsrutiner

Provtagningsrutiner avseende kliniskt kemiska prover (Labmedicin)

Provtagning avseende kliniskt mikrobiologiska prover vid misstanke om MERS (Labmedicin)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter