Tidningen epi skåne

I tidningen epi skåne samlas information från Strama, Vårdhygien och Smittskydd Skåne. Tidningen utkommer med tre nummer per år och delas ut till samtliga vårdenheter inom Region Skåne.

Samtliga nummer finns att läsa som PDF-dokument via listan nedan

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter