Rutin för serologisk testning för personal

Medarbetare inom Region Skånes verksamheter, inklusive privata vårdgivare med avtal med Region Skåne, samt medarbetare inom kommunal vård och omsorg (i egen eller privat regi) erbjuds avgiftsfri provtagning för att påvisa antikroppar mot SARS-CoV-2-virus.

Den som provtas behöver vänta minst 14 dagar efter att ha blivit helt frisk innan antikroppstestet genomförs. Det tar ungefär så lång tid att utveckla tillräckligt många antikroppar för att de ska gå att mäta.

Tid för provtagning bokas genom länkarna vid respektive ort. Fler orter kan komma att läggas till. Den som ska provtas behöver ha e-legitimation, samt kunna uppvisa sitt e-tjänstekort i samband med provtagningen. I de fall e-tjänstekort saknas, ska den som provtas kunna visa upp ett tjänsteintyg eller motsvarande från arbetsgivaren. Mall för tjänsteintyg är ett exempel, det går även bra med andra tjänsteintyg från arbetsgivaren.

Erbjudandet om provtagning omfattar följande personal inom kommunal vård- och omsorg:

  • Äldreboende
  • Hemtjänst
  • LSS-boende
  • Hemsjukvård
  • Personlig assistans

Erbjudandet gäller även privata utförare inom dessa verksamheter.

Anställda med skyddade personuppgifter samt anställda som saknar e-legitimation eller personnummer hänvisas till den vårdcentral där de är listade.

Boka tid för provtagning

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter