Lasarettet i Ystad

Instruktioner för bokning av provtagning av covid-19 i Ystad.

Beställning av provtagning ska alltid göras via närmsta chef (enhetschef eller liknande enligt lokala rutiner). Du som medarbetare kan inte göra beställningen på eget initiativ. 

Bokning

  1. Medarbetare stämmer av med närmsta chef innan bokning. 
  2. Medarbetare eller enhetschef (eller motsvarande enligt lokala rutiner) bokar provtagningen på telefonnummer 0411-99 54 71. 
  3. Observera att i de fall chefen bokat är denne ansvarig för att meddela tid och plats för provtagning till medarbetaren.

Öppettider för bokning

Måndag-fredag klockan 08.00-12.00

Provtagning

Provtagningsplats i Ystad

Adress: Lasarettsgatan 7A. Provtagningen äger rum i en byggbod på gräsmattan, strax innan ingången till Lasarettsgatan 7A.

Öppettider för provtagning

Måndag - fredag klockan 13.0-15.20

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.