Lasarettet Trelleborg

Instruktioner för bokning av provtagning av covid-19 i Trelleborg.

Bokning

  1. Medarbetare stämmer av med närmsta chef innan bokning. Du som medarbetare kan inte göra beställningen på eget initiativ. Ta med giltig legitimation.
  2. Medarbetare eller enhetschef bokar provtagningen på telefonnummer 0410-550 89 . Observera att i de fall där chefen bokat är hen sedan ansvarig för att meddela tid och plats för provtagning till medarbetaren.
  3. Provtagningen i Trelleborg har för tillfället inte möjlighet att bistå med provtagning för smittspårning. Dessa hänvisas till respektive enhet. Kommunen hänvisas till Primärvården.

Öppettider för bokning

Måndag-fredag 8-12 samt 12.45-15.30. På grund av högt tryck kan det stundtals vara svårt att komma fram. 

Provtagning

Provtagningsplats i Trelleborg

Före detta förskolan Näktergalen på Frans Malmrosgatan 2, som nås via entré från Frans Malmrosgatan.

Öppettider för provtagning

Måndag-fredag 9-12 och 13-14.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter