Provtagning av personal och studerande

Kriterier för provtagning

Prioriterade verksamheter

 • Provtagningen omfattar nu all personal som är anställd i Region Skåne, personal hos privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne samt studerande inom vård, omsorg och tandvård.

 • Erbjudandet om provtagning omfattar all personal inom kommunal vård- och omsorg:

  • Äldreboende
  • Hemtjänst
  • LSS-boende
  • Hemsjukvård
  • Personlig assistans

  Erbjudandet gäller även privata utförare inom dessa verksamheter.

Provtagning av personal och studerande

Relaterad information

 • Om du inte hittar svar på din fråga ska du kontakta din närmsta chef. 

  Det är enhetschef (eller motsvarande enligt lokala rutiner) som bedömer om medarbetaren uppfyller kriterierna för provtagning. Om kriterierna uppfylls kan medarbetaren erbjudas provtagning i samband med sjukanmälan. Provtagningen beställs enligt särskilda instruktioner. Mer information om det finns under provtagningsenheter. 

  Varje kommun hänvisas i första hand till en speciell provtagningsenhet, men om medarbetaren bor närmare en annan provtagningsenhet kan provtagningsbeställningen göras där.

  I samband med provtagningen får medarbetaren ett informationsblad från Smittskydd Skåne:

  Vilka erbjuds provtagning på provtagningarna för personal?

  Nu kan alla medarbetare i Region Skåne erbjudas provtagning för covid-19. Erbjudandet om provtagning gäller även all personal inom kommunal vård- och omsorg såsom äldreboende, hemtjänsten, hemsjukvården och LSS-boende samt personliga assistenter. Erbjudandet gäller även privata utförare inom dessa verksamheter.

  Varför testas personal inom vård- och omsorg?

  Många fler medarbetare än vanligt är sjukskrivna, eftersom alla ska stanna hemma och sjukskriva sig vid feber eller luftvägssymtom. Men de allra flesta har inte covid-19, utan det kan vara en vanlig förkylning eller allergi.

  Region Skåne erbjuder nu testning av alla anställda vid misstanke om covid-19. Detta innebär att medarbetare som inte har covid-19 kan komma tillbaka i tjänst snabbare och därmed bidra till att skapa trygghet och en bättre arbetsmiljö för alla. Har medarbetaren en vanlig förkylning eller allergi kan hen återgå till arbetet så snart hen känner sig frisk och orkar arbeta igen.

 • Vad händer när medarbetaren sjukanmäler sig?

  När din medarbetare sjukanmäler sig, är det du som chef som beslutar om medarbetaren ska erbjudas provtagning för covid-19 eller inte, utifrån de kriterier som är fastställda. Mer information finns under rubriken Provtagning av personal. 

  Hur lång tid tar det innan medarbetaren får provsvaret?

  Provsvaret tar ett till två dygn, förutom för prov tagna fredag eftermiddag där svar kan förväntas tidigast måndag eftermiddag. 

  Hur får medarbetaren provsvaret?

  Medarbetare måste själv bevaka svaret på 1177.se. Provsvaret registreras i journalen och den provtagna medarbetaren har tillgång till svaret genom att logga in på 1177.se, välja journaltjänster och öppna journalen. Observera att provsvaret är noterat i en anteckning och inte under provsvar. 

  För att logga in i e-tjänsterna på 1177.se måste man ha e-legitimation. Om medarbetaren inte har e-legitimation, be i första hand att medarbetaren skaffar det, i andra hand att återkomma så får du som chef informera provtagningsenheten, så att de kan kontakta den provtagne.

  Uppmana medarbetaren att meddela provsvaret till dig (enhetschef eller motsvarande).

  Vad händer om medarbetaren får ett negativt svar, alltså inte har covid-19?

  Om resultatet är negativt kan medarbetaren återgå till arbetet så snart hen känner sig frisk och orkar arbeta igen.

  Vad händer om medarbetaren får ett positivt svar, alltså att medarbetaren har covid-19?

  Om svaret är positivt ringer medicinskt ansvarig läkare/sjuksköterska upp den provtagne och meddelar positivt provsvar. Medarbetaren får förhållningsregler och smittskyddsblad skickas hem till den provtagne, alternativt kan medarbetaren läsa smittskyddsbladet covid-19 Patientinformation på Smittskydd Skånes webbplats. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.