Provtagning av personal och studerande inom vård och omsorg

Vem kan testa sig

 • Hälso- och sjukvårdspersonal samt personal inom tandvård i Region Skåne eller hos privat vårdgivare som har avtal med Region Skåne.
 • Vård- och omsorgspersonal i kommunal vård och omsorg inklusive privata utförare inom dessa verksamheter. Detta omfattar äldreboende, hemtjänst, LSS-boende, hemsjukvård, personliga assistans.
 • Studerande inom vård, omsorg och tandvård, i samband med verksamhetsförlagd utbildning

Företräde ges till personal som arbetar nära vård- och omsorgstagare samt annan personal som arbetar i vårdlokaler där man kan komma i nära kontakt med vård- och omsorgstagare.

När finns anledning att testa sig

 • Har symtom som kan vara covid-19
 • Är hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19-infektion
 • Är nära kontakt till någon med bekräftad covid-19-infektion

För mer information, läs dokumentet "Provtagning av personal inom vård och omsorg" (pdf)

Provtagning av personal och studerande

Provsvar

 • Så här gör du för att få ditt provsvar

  Du måste själv bevaka provsvaret. Svaret kommer att finnas i din journal på 1177.se ungefär 1–2 dagar efter provtagningen.
  Logga in med e-legitimation på 1177.se. Du får då upp olika valmöjligheter.

  • Öppna Journalen.
  • Välj Anteckningar. I anteckningen kan du läsa om ditt provsvar.

  Om du saknar e-legitimation behöver du kontakta provtagningsenheten för att få reda på ditt provsvar.

  Du som har tagit prov i Helsingborg

  Provtagning görs på två olika sätt och provsvaret hittar man då också på två olika ställen i journaltjänsten.
  Logga in med e-legitimation på 1177.se

  Om ett nasofarynx-prov tagits av vårdpersonal

  • Välj Journalen, öppna och läs under Anteckningar.

  Om du själv tagit testet och skannat en QR-kod med din mobil

  • Öppna journalen
  • Välj Egen provhantering. Svaret syns under tidigare beställningar och står som Besvarad när provet är klart.
  • Stanna hemma i minst 5 dagar från att du fick symtom.
  • Du kan återgå till arbetet när du känner dig frisk och varit utan feber de senaste två dagarna. Kontakta gärna din chef och berätta om ditt provsvar så att det är möjligt att smittspåra.

  Följ smittskyddsrekommendationerna:

 • Om resultatet är negativt kan du återgå till arbetet så snart du känner sig bättre och orkar arbeta igen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.