Provtagning av personal

Nu erbjuds provtagning av all personal som är anställd i Region Skåne, personal hos privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne, samt personal inom kommunal vård och omsorg vid misstanke om covid-19.

Region Skåne erbjuder provtagning av personal som får symtom, för att kunna konstatera om det är covid-19 eller om det beror på andra orsaker. Det möjliggör att de medarbetare som inte konstateras ha covid-19 snabbare kan komma tillbaka till jobbet.

Kriterier för provtagning

Prioriterade verksamheter

Provtagning av personal

Relaterad information

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter