Provtagning av polis och räddningstjänst

Region Skåne erbjuder provtagning av polis och räddningstjänst vid misstanke om covid-19. Syftet är att kunna konstatera om symtomen beror på covid-19 eller på andra orsaker. Det möjliggör att de medarbetare som inte konstateras ha covid-19 snabbare kan komma tillbaka till jobbet.

För att hantera provtagning av personal med samhällsviktiga funktioner (prioriteringsgrupp 3) inom Region Skåne, krävs ytterligare provtagningsmöjligheter. Därför prioriteras i ett första steg provtagning av medarbetare inom polis och räddningstjänst. Provtagningen kommer inledningsvis att genomföras på vårdcentraler i avvaktan på införande av självtester.

Kriterier för provtagning

Information till polis och räddningstjänst

Instruktioner till provtagningspersonal

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter