Influensasäsong 2017-2018

Tisdagen den 7 november är den nationella starten för influensavaccinering.

 • Information angående vaccination mot säsongsinfluensa 2017

  Det vaccin som i år upphandlats av Region Skåne i år är liksom förra året Vaxigrip. Vaccination syftar till att skydda grupper med ökad risk för ett allvarligt sjukdomsförlopp om de skulle drabbas av influensa.

  Följande riskgrupper löper ökad risk att drabbas av allvarlig sjukdom av influensa och bör därför erbjudas säsongsinfluensavaccin:

  *Personer 65 år och äldre

  *Gravida efter graviditetsvecka 16

  *Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

  -kronisk hjärtsjukdom

  -kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma

  -andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).

  -kronisk lever- eller njursvikt

  -diabetes mellitus

  -tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

  Vaccinationen mot säsongsinfluensa behöver upprepas varje år då skyddet av detta vaccin minskar relativt snabbt samt eftersom de influensastammar som cirkulerar ändras över åren.

  Utförliga vaccinationsrekommendationer för influensa finns i Folkhälsomyndighetens dokument Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-influensavaccination-till-riskgrupper/

  Enligt regionfullmäktiges beslut 2002-06-10 erbjuds ålderspensionärer kostnadsfria vaccinationer mot influensa och pneumokocker. Kostnadsfriheten - som omfattar såväl vaccinering som vaccin - gäller för personer som fyllt 65 år.

  Personer under 65 år som tillhör någon av riskgrupperna ovan ska också erbjudas kostnadsfri influensavaccinering.

 • Aktuellt influensaläge

  V.17 Influensaaktiviteten avtar fortsatt och vi är nu i slutet av årets influensasäsong. Föregående vecka diagnostiserades i Skåne 14 positiva influensaprover, 12 influensa A varav åtta av typ H3 och fyra av typ H1, samt två influensa B

  Influensakurva v. 16 2018

 • Årets influensavaccin

  Årets influensavaccin innehåller följande tre stammar:
  - A/Michigan/45/2015(H1N1)pdm09
  - A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)
  - B/Brisbane/60/2008

  Upphandlat säsongsinfluensavaccin är Vaxigrip® från Sanofi Pasteur.

  I det nasala vaccinet Fluenz Tetra® ingår utöver ovanstående stammar också:
  - B/Phuket/3073/2013

  Även i år finns upphandlat Fluenz Tetra® från Astra Zeneca. Det är ett levande försvagat influensavaccin med indikation till barn mellan 2-18 år. Till skillnad mot det ordinarie säsongsvaccinet Vaxigrip innehåller Fluenz Tetra två olika influensa B-stammar utöver de två influensa A-stammarna. Vaccinet ges som nässpray och flera studier har visat på en bättre skyddseffekt jämfört med traditionellt inaktiverat influensavaccin. Skyddet är också mer långvarigt jämfört med inaktiverat vaccin vilket kan ha betydelse vid en utdragen influensasäsong. Då det är ett levande vaccin är det kontraindicerat till barn med klinisk immunosuppression till följd av sjukdom eller behandling. Det skall heller inte ges till barn med allvarlig astma. Fluenz Tetra rekommenderas till barn i riskgrupp med beaktande av de kontraindikationer som föreligger (se Fass).

 • Pneumokockvaccination

  2017-11-20

  MSD informerar att Pneumovax åter finns i lager för beställning.

  171107

  MSD kan nu  informera om att vi fått klartecken om en tidigare leverans av Pneumovax än det som tidigare informerats om.

  Enligt vår tillverkningsenhet kommer den aktuella batchen av Pneumovax vara klar för utleverans vecka 47/48 från vårt lager, snarast efter det  lokala frisläppningsarbetet är klart.

  Vi ser gärna att ni redan nu lägger in en restorder på Pneumovax om det är så att ni behöver, då det underlättar mycket för vår planering av leveranserna.  

  För att kunna lägga restorder behöver du kunna ta emot vaccinet alla veckans leveransdagar dvs. tisdag till fredag kl. 8-17. Tyvärr har vi i dagsläget inte någon möjlighet att lova en speciell leveransdag på restorder.

  Om du inte har möjlighet att ta emot vaccinet alla leveransdagar ber vi att du återkommer med din order v47/48 då vaccinet finns på lager och leveransdag kan överenskommas med vår MSD Vaccinservice.

  För beställningar vänligen kontakta MSD Vaccinservice 0771-515100 eller  Contact eller www.msdvaccinservice.se

  Vid medicinska frågor, vänligen kontakta Medicinsk information 08-578 135 00 eller Contact.

   

  171025 

  MSD har meddelat att pneumokockvaccinet Pneumovax tyvärr är restnoterat. Nya doser beräknas komma in i januari 2018.
  För patienter som är aktuella för att vaccineras med Pneumovax får man nu vänta med att ge det tills vaccinet åter blir tillgängligt.
  Högriskpatienter som enligt regionala riktlinjer skall dubbelvaccineras med både Prevenar13 och Pneumovax kan få Prevenar13 nu och senare komplettera med Pneumovax.

   


  Angående pneumokockvaccination:

  Pneumokockvaccination till ålderspensionärer med Pneumovax rekommenderas vid ett tillfälle. Vad gäller pneumokockvaccination av övriga riskgrupper, se separat dokument Regionala riktlinjer för pneumokockvaccination .

 • Beställningsrutin samt priser

  För att säkerställa tillgången av influensavaccin ber vi er se över ert behov och lägga era beställningar snarast möjligt.
  Doser av säsongsinfluensavaccin finns på nu på lager. Vid beställning gäller Region Skånes upphandlade priser.

  Pneumokockvaccin

  2017-11-20

  MSD informerar att Pneumovax åter finns i lager för beställning.

  171107

  MSD kan nu informera om att vi fått klartecken om en tidigare leverans av Pneumovax än det som tidigare informerats om.

  Enligt vår tillverkningsenhet kommer den aktuella batchen av Pneumovax vara klar för utleverans vecka 47/48 från vårt lager, snarast efter det lokala frisläppningsarbetet är klart.

  Vi ser gärna att ni redan nu lägger in en restorder på Pneumovax om det är så att ni behöver, då det underlättar mycket för vår planering av leveranserna.

  För att kunna lägga restorder behöver du kunna ta emot vaccinet alla veckans leveransdagar dvs. tisdag till fredag kl. 8-17. Tyvärr har vi i dagsläget inte någon möjlighet att lova en speciell leveransdag på restorder.

  Om du inte har möjlighet att ta emot vaccinet alla leveransdagar ber vi att du återkommer med din order v47/48 då vaccinet finns på lager och leveransdag kan överenskommas med vår MSD Vaccinservice.

  För beställningar vänligen kontakta MSD Vaccinservice 0771-515100 eller Contact eller www.msdvaccinservice.se

  Vid medicinska frågor, vänligen kontakta Medicinsk information 08-578 135 00 eller Contact.


  171025 

  MSD har meddelat att pneumokockvaccinet Pneumovax tyvärr är restnoterat. Nya doser beräknas komma in i januari 2018.
  För patienter som är aktuella för att vaccineras med Pneumovax får man nu vänta med att ge det tills vaccinet åter blir tillgängligt.
  Högriskpatienter som enligt regionala riktlinjer skall dubbelvaccineras med både Prevenar13 och Pneumovax kan få Prevenar13 nu och senare komplettera med Pneumovax.


  Pneumovax
  Upphandlat pneumokockvaccin är Pneumovax från MSD. Avtalspriset för en dos är 180 SEK.

  Upphandlad förpackning av Pneumovax:
  1x0,5ml - varunummer 373611

  Beställning av Pneumovax görs direkt via MSD Vaccinservice
  Tele: 0771-51 51 00
  Fax: 0771-51 51 01
  E-post: Contact.

  För att kunna beställa Pneumovax så måste ni, som beställare, inneha ett registrerat kundnummer hos MSD Vaccinservice. För er som inte innehar något kundnummer hos MSD Vaccinservice så fås det genom registrering via följande länk: https://msdvaccinservice.se/bli-kund/

  Säsongsinfluensavaccin

  Vaxigrip
  Upphandlat säsongsinfluensavaccin är Vaxigrip® utan kanyl, från Sanofi Pasteur och avtalspriset för en dos är 27,38 SEK.

  Upphandlade förpackningar av Vaxigrip®:
  1x0,5ml - varunummer 53406
  10x0,5ml – varunummer 518681

  OBS! Kanyler behöver beställas separat!
  Tillverkaren Sanofi-Pasteur levererar inför denna säsong Vaxigrip® i förfylld spruta utan kanyl. Detta gäller både endos- och tiodos förpackning. Anledningen är EU-direktivet 2010/32 EU mot stick- och skärskador med stöd av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:7.
  Varje enhet måste därför själv beställa och bekosta sina kanyler. Upphandlad blå kanyl, BD Eclipse, (0,6x25mm) från Becton Dickinson är den kanyl som rekommenderas.

  Beställning av Vaxigrip® görs antingen via Vaccinservices hemsida eller via Oriolas kundservice
  Hemsida: http://vaccinservice.se/bestall/
  Tele: 031-88 72 90
  Fax: 031-88 64 30
  E-post: Contact

  För att kunna beställa Vaxigrip® så måste ni, som beställare, ha ett registrerat kundnummer hos Oriola. För er som inte har något kundnummer så fås det genom Oriolas kundservice eller genom registrering via följande länk:
  http://vaccinservice.se/blikund/  

  Det finns även möjlighet att beställa en mindre mängd Vaxigrip® via Apoex AB, Region Skånes läkemedelsdistributör.


  Fluenz Tetra

  Fluenz Tetra säljs av Astra Zeneca. Avtalspriset är 188,20 SEK per dos.
  Upphandlad förpackning av Fluenz Tetra:
  1x1 st - varunummer 163358

  Beställningar görs via Apoex AB (Region Skånes läkemedelsdistributör).

  Avseende kostnader för betalande kunder gäller priser;
  Fluenz Tetra 190 SEK/dos + Grundavgift på 100 SEK
  Vaxigrip 30 SEK/dos + Grundavgift på 100 SEK
  Pneumovax 180 SEK/dos + Grundavgift på 100 SEK

 • Kampanjmaterial

  Kampanjen för influensavaccination riktar sig till personer som är över 65 år, gravida och medicinska riskgrupper. Alla över 65 år i Skåne får ett vykort med rekommendation om influensavaccination. Kampanjen syns även på mottagningar, på Facebook och 1177.se. Patienter och invånare hänvisas alltid till 1177.se för fördjupad information om influensa och vaccination.
  Mottagningar kan beställa tryckt kampanjmaterial. Fördjupad information översatt till sex språk finns för utskrift på 1177.se

  Beställ material

  Kampanjmaterial till samtliga riskgrupper

  Affisch om influensa och gratis vaccinering (pdf)

  Flyer med fördjupad information om influensa (pdf)

  Affisch om influensa till utlandsfödda (pdf)

  Kampanjmaterial till gravida

  Affisch om influensa för gravida (pdf)

  Handhygien och hostetikett

  Affisch på svenska om hostetikett (pdf)

 • Influensainformation gällande gravida

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter