Anmälan av vårdenhet till naturunderstödd rehabilitering

Här anmäler du din vårdcentral eller psykiatrimottagning till Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR).

För att delta ska enheten ha en rehabkoordinator (eller motsvarande) som ansvarar för registrering, planering och löpande kontakt med landsbygdsföretaget. Vårdenheten har det medicinska ansvaret för patienten under hela rehabiliteringen.

Anmälan av vårdenhet

Vi anmäler härmed vår vårdenhet till Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR) och är medvetna om att detta innebär:
1. Vi har det medicinska ansvaret för patienten under hela rehabiliteringstiden
2. Vi har en rehab koordinator (eller motsvarande) som ansvarar för registrering, planering samt löpande kontakt med landsbygdsföretaget.

Vårdenhetens namn
Vårdenhetens adress

Verksamhetens godkännande
Ort och datum
Namn
E-post
Telefon

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter