Sjukskrivning

En bra sjukskrivning är rätt, lagom, säker och jämställd.

Detta innebär att sjukskrivningen är en medveten del av behandlingen, anpassad efter individen och att det finns en tydlig plan för patienten som också kan innebära kontakt med arbetsgivaren för återgång till arbete eller Arbetsförmedling, efter medgivande av patienten.

Mer om Rätt, Lagom, Säker och Jämställd sjukskrivning

Rekommendationer och riktlinjer

Information och kontakt

 • Rehabiliteringskoordinator

  Syfte
  Syftet med en rehabiliteringskoordinator är att verka för tidiga insatser i sjukskrivningsprocessen och på så sätt försöka minska långtidssjukskrivning.

  En rätt, lagom, säker och jämställd sjukskrivning samt rätt rehabiliteringsstöd bidrar till en god och patientsäker vård.

  Roll/Uppdrag
  Rehabiliteringskoordinatorns roll/uppdrag är att främja samverkan dels i vården, men också med andra aktörer som på olika sätt är involverade i patientens vård och rehabiliteringsprocess.
  Hen ska vara väl införstådd med bland annat Socialstyrelsens beslutsstöd och Försäkringskassans rehabiliteringskedja.

  Arbetsuppgifter
  - organisera och skapa rutiner och struktur
  - skapa förutsättningar för samordning
  - hantera sjukskrivningsstatistik
  - vara stöd till läkare och andra medarbetare i försäkringsmedicinska
  frågor tillsammans med försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare
  - samordna patientens rehabilitering
  - vara kunskapsförmedlare och rådgivare
  - vara kontaktperson och för patienter, delta i bedömningar och ge
  förslag på rehabiliteringsplan
  - vara kontaktperson och samarbetspartner till externa aktörer som
  till exempel Försäkringskassa, Arbetsförmedling, arbetsgivare och
  socialtjänst
  - säkerställa att det finns uppdaterade och lokala riktlinjer för
  sjukskrivningsprocessen på aktuell enhet
  - koordinera teammöten

  Ekonomisk ersättning vid utbildning
  Enheten får (genom fakturering) 20.000 kronor som stilleståndsersättning för de dagar personen utbildas till rehabiliteringskoordinator. OBS Man måste delta båda dagarna för att bli rehabiliteringskoordinator och för att kunna få ekonomisk ersättning. Deltar man endast
  en av dagarna blir man inte rehabiliteringskoordinator och ingen ekonomisk ersättning utgår.

  Koordinera mera

  Rehabkoordinatorer 2018

  Uppdragsutbildning för rehabkoordinatorer 2018

  Användbart stöd och utbildningsmaterial från SKL till dig som rehabkoordinator
  På sidan finns filmer som kan användas i olika sammanhang. Exempelvis i dialog med chef och sakkunnig läkare för att tydliggöra uppdraget eller varför inte på en arbetsplatsträff. Allt material som SKL tagit fram får användas fritt av alla landsting och regioner.

  Utbildningsmaterial från SKL

   

 • Genusambassadörer

  Syftet med genusambassadörer inom Region Skåne är att kunskapen om genusstrukturer inom vården skall öka.

  Lista över genusambassadörer inom Region Skåne (pdf)

  Det har visat sig att, trots att vi gör vårt bästa för att ge alla patienter likvärdig vård, så gör vi omedvetet skillnad mellan kvinnor och män när vi bedömer deras behov av sjukskrivning och rehabilitering.

  Genusambassadörerna genomgår genusutbildningen Tänk Tvärtom och kan därefter sprida kunskapen till sin egen vårdenhet samt andra vårdenheter. Denna kunskapsspridning hjälper till att säkerställa att alla patienter får en rätt, lagom, säker och jämställd sjukskrivning.

   

   

 • Försäkringsmedicinskt sakkunniga läkare

   

  Försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare

  I nu gällande förvaltningsuppdrag samt ackrediteringsvillkor för vårdcentral i hälsoval Skåne finns krav på utsedd försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare.

  För att vara försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare i Skåne krävs dels att man deltar vid heldagsauskultation på Försäkringskassan, dels att man deltar vid inom lämplig specialitet utbildningsdag anordnad av HR koncernkontoret. Det är först när man deltagit i båda arrangemangen som man är försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare.

  Som försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare ska man ha kunskap om socialförsäkringens regelverk och socialförsäkringens betydelse i ett samhällsperspektiv. Man ska också ha kunskap i praktisk försäkringsmedicin och ska kunna ge stöd till kollegor i sjukskrivningsärenden.

  När man deltagit vid två utbildningstillfällen (en auskultationsdag på FK och en inom lämplig specialitet utbildningsdag anordnad av HR koncernkontoret) är man försäkringsmedicinskt sakkunnig läkare.

  Ekonomisk ersättning vid utbildning
  Enheten får (genom fakturering) 20.000 kronor som stilleståndsersättning för de dagar läkaren utbildat sig. OBS! Man måste delta båda dagarna för att kunna få stilleståndsersättning. Deltar man endast en av dagarna är utgår ingen ekonomisk ersättning.

 • Samverkansansvariga Försäkringskassa och Arbetsförmedling

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter