IVPA/Räddningstjänst - allmänt

Rekommendation 37 - IVPA/Räddningstjänst - allmänt inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Då Skånes räddningstjänster deltar i samverkan kring enskilda patienters prehospitala vård och sjukvård finns behov av förtydliganden inom ambulanssjukvården av begreppen IVPA och sjukvårdslarm samt befintlig och ordinarie samverkan mellan sjukvården och räddningstjänsten.

  • Ordinarie samverkan mellan räddningstjänst och ambulanssjukvård sker vid till exempel trafikolyckor eller brand. Denna samverkan är kopplad till bland annat Lagen om Skydd mot Olyckor. Samverkan är obligatorisk och görs utan avtal mellan parterna. Policydokument för Skåne län styr delar av denna samverkan. Räddningstjänsten medverkar i det prehospitala akuta omhändertagandet med manuella åtgärder, enkla hjälpmedel som första hjälpen. Dessa åtgärder utgör ej hälso- och sjukvårdsuppgifter.
  • IVPA (I Väntan På Ambulans). För denna samverkan krävs avtal. Arbetsuppgifterna utgör ej hälso- och sjukvårdsuppgifter. Utalarmering av räddningstjänst görs då SOS Alarm AB bedömer att tidsvinsten i förhållande till första ambulans på plats bedöms överstiga 15 minuter vid ambulanslarm av prioritet 1.
    Räddningstjänsten larmas inte till sjukvårdsinrättningar där medicinska kompetensen är högre än personalen hos räddningstjänsten.
    Räddningstjänstens team skapar trygghet, håller kontakt med ambulans och ger vid behov vägvisning. Vid behov påbörjas första hjälpen åtgärder. Ambulansteam övertar alltid medicinskt ansvar när man anländer till olycks- eller insjuknandeplats.
  • Sjukvårdslarm innebär att räddningstjänsten utför hälso- och sjukvårdsåtgärder vilket kräver avtal. Utalarmering av räddningstjänst vid sjukvårdslarm i Region Skåne sker vid hjärtstoppsassistans. Då SOS Alarm AB bedömer att räddningstjänst kan vara på plats före första ambulans. Ambulansteam övertar alltid medicinskt ansvar när man anländer till olycks- eller insjuknandeplats.

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad: 2020-09-14

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter