Utbildning HLR - Trauma

Rekommendation 144 – Utbildning HLR-Trauma inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bakgrund: ILLCOR/HLR-rådet har kommit med algoritm för HLR i samband med trauma. Utbildning behövs för detta och momentet thoraxdekompression.

Utrustning: Docka som har thoraxhålighet lämplig för stickövning. Nål avsedd för thoraxdekompression.

Utbildare: HLR-instruktör eller annan utsedd instruktör

Övningsförfarande: Certifiering inför tjänstgöringen. Tränas minst årligen t ex i samband med HLR-repetition.

Införande: Successivt under våren 2016. Senast 30 juni ska alla i operativ tjänst vara utbildade. Utbildad medarbetare kan använda tekniken direkt efter certifiering.

Förslag förfarande:

  1. Gå igenom Trauma HLR algoritmen och användning tillsammans med LUCAS
  2. Visa thoraxdekompression i realtid + ev film
  3. Visa med kommentarer från instruktör
  4. Visa med kommentarer från elev
  5. Övning - elev
  6. Certifieringsförfarande – skriftligt godkännande som noteras i databas eller på annat sätt lokalt

Länk till algoritm gällande HLR-trauma

Skapad 20161221 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter