Utbildning HLR - Trauma

Rekommendation 144 – Utbildning HLR-Trauma inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bakgrund: ILLCOR/HLR-rådet har kommit med algoritm för HLR i samband med trauma. Utbildning behövs för detta och momentet thoraxdekompression.

Utrustning: Docka som har thoraxhålighet lämplig för stickövning. Nål avsedd för thoraxdekompression.

Utbildare: HLR-instruktör eller annan utsedd instruktör

Övningsförfarande: Certifiering inför tjänstgöringen. Tränas minst årligen t ex i samband med HLR-repetition.

Införande: Successivt under våren 2016. Senast 30 juni ska alla i operativ tjänst vara utbildade. Utbildad medarbetare kan använda tekniken direkt efter certifiering.

Förslag förfarande:

  1. Gå igenom Trauma HLR algoritmen och användning tillsammans med LUCAS
  2. Visa thoraxdekompression i realtid + ev film
  3. Visa med kommentarer från instruktör
  4. Visa med kommentarer från elev
  5. Övning - elev
  6. Certifieringsförfarande – skriftligt godkännande som noteras i databas eller på annat sätt lokalt

Länk till algoritm gällande HLR-trauma

Skapad 20161221 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.