Tunga patienter

Rekommendationsblad nr 3. Tunga patienter inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bariatriska patienter

Mycket tunga patienter blir allt vanligare vilket kräver vissa anpassningar vid vård, behandling och transport.

 

Standard

Avvikelse/obs

VETBAG

ja

 

A

Utrustning, ja

Kan vara uttalat lägesberoende

B

LM´s doser, ja

O2 ges ej med reservoar, använd CPAP 5-7,5 PEEP

C

 

IO-nål, var extra uppmärksamma på att inte pressa samman vävnad utan ett svart streck   skall synas när nålen står mot benet.

1) Humerus. Vrid upp handflatan och håll den i ”maxat   läge” för bättre åtkomst.

2) Tibia

PVK sätts   lättast vid handledens insida.

D

Ja

 

E

Ja

Var uppmärksam på säkerhet vid vändningar och   förflyttningar

Smärtlindring

LM´s doser, ja

MO – långsam titrering. Vaksamhet på andning

 

 

 

Medicinska frågor

Ja

Kontakta RLS på vida indikationer

Logistik

 

Varje tillfälle är unikt. Kontakta SOS och TIB vb

Vid de tillfällen ordinarie ambulansens bårkapacitet är otillräcklig (Alfa-bår >150 kg och Ferno-bår >180kg, Stryker >228 kg) kan specialbår som klarar 295 kg rekvireras Alternativt kan det finnas möjlighet att utnyttja Mini/Max bilen.

Förklaring
VETBAG; vikt, Energi, Tubstorlek, Bolusdos, Adrenalindos vid HLR samt Glucos vid hypoglykemi.  Normala vuxendoser och storlekar.

Rekommendationsbladet berör framförallt vuxna patienter. För barn som är tunga för åldern kan särskilda överväganden behöva göras avseende doser på motsvarande sätt som man på storväxta barn behöver avväga utrustningens storlek.

Skapad 2006-06-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet
Reviderad 110721, 130910, 180625

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.