Tryckkammarbehandling

Rekommendation 128 - Tryckkammarbehandling inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Region Skåne har ingen möjlighet till tryckkammarbehandling (hyperbar oxygenbehandling, HBO) för akuta patienter. Överenskommelse finns med Rigshospitalet i Danmark att ta emot patienter från Skåne. Andra centra som kan bli aktuella för skånska patienter är Länssjukhuset i Karlskrona, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska sjukhuset i Stockholm.

HBO ges huvudsakligen vid till patienter med lokal eller generell hypoxi såsom:

  • Dekompressionssjuka hos dykare
  • Luft eller gasemboli
  • Kolmonoxidförgiftning
  • Livshotande mjukdelsinfektion

Genomförande

Skånska patienter bör företrädesvis remitteras till Rigshospitalet men patienter från östra Skåne kan bli aktuella för behandling i Karlskrona liksom patienter från nordväst kan remitteras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vid remittering till Rigshospitalet tages kontakt mer Region Skånes tjänsteman i beredskap (TIB) som ombesörjer kontakter med danska sidans AMK och med tryckkammarenhet. TIB nås via 112. Överenskommelsen med Danmark är en del av Öresundsamverkan och Region Skåne har ett reglerat pris som är likvärdigt det som danska sjukhus betalar för vården.

Skapad 2013-07-03 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) Reviderad 170504

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter