Tryckkammarbehandling

Rekommendation 128 - Tryckkammarbehandling inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Region Skåne har ingen möjlighet till tryckkammarbehandling (hyperbar oxygenbehandling, HBO) för akuta patienter. Överenskommelse finns med Rigshospitalet i Danmark att ta emot patienter från Skåne. Andra centra som kan bli aktuella för skånska patienter är Länssjukhuset i Karlskrona, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska sjukhuset i Stockholm.

HBO ges huvudsakligen vid till patienter med lokal eller generell hypoxi såsom:

  • Dekompressionssjuka hos dykare
  • Luft eller gasemboli
  • Kolmonoxidförgiftning
  • Livshotande mjukdelsinfektion

Genomförande

Skånska patienter bör företrädesvis remitteras till Rigshospitalet men patienter från östra Skåne kan bli aktuella för behandling i Karlskrona liksom patienter från nordväst kan remitteras till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vid remittering till Rigshospitalet tages kontakt mer Region Skånes tjänsteman i beredskap (TIB) som ombesörjer kontakter med danska sidans AMK och med tryckkammarenhet. TIB nås via 112. Överenskommelsen med Danmark är en del av Öresundsamverkan och Region Skåne har ett reglerat pris som är likvärdigt det som danska sjukhus betalar för vården.

Skapad 2013-07-03 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) Reviderad 170504

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.