Triage - ÖNH-patienter till SUS/Lund

Rekommendation 70 - Triage - ÖNH-patienter till SUS/Lund inom ambulanssjukvården i Skåne.

För akuta ÖNH patienter (såväl barn som vuxna) utan direkt livshot gäller följande mottagningstider på Öronkliniken på SUS/Lund, Lasarettsgatan 21: Vardagar 8-17.

Övriga tider transporteras patienterna till stora akutmottagningen eller BUS akutmottagning. Barn med direkt livshot i Öron Näsa Hals-regionen skall alltid föras efter förvarning till stora akutmottagningen, vilket innebär att alla (såväl barn som vuxna) patienter med övre luftvägshinder/främmandekropp föres till stora akutmottagningen.

Skapad 2008-10-13 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 110726, 130910

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter