Triage - infektion SUS/Lund

Rekommendation 69 - Triage - infektion SUS/Lund inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Triage av infektionspatienter görs vid SUS-Lund. Förtydligande är av värde.

Genomförande

För triage av patienter äldre än 18 år med infektionssymtom gäller följande inom SUS/Lund:

  • Prio 1 och INF C* patienter skall till akutmottagningen dygnet runt.
  • Övriga patienter skall till Infektionsmottagningen mellan 08.00-24.00 och till Akutmottagningen mellan 00-08.00. Vid osäkerhet/oklarhet kontaktas RLS.

*Definition av INF C patienter:

  • Pneumoni hos multisjuk/åldrad ( närsjukvårdspatient)
  • KOL-exacerbation
  • UVI utan feber
  • UVI hos multisjuk/åldrad ( närsjukvårdspatient)
  • Liggsår, diabetesfotsår, sårinfektion utan feber

Skapad 2008-10-13 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 110725, 110802, 130910

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter