Triage - direktinläggning i Hässleholm

Rekommendation 65 - Triage - direktinläggning i Hässleholm inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Skäl finns att förtydliga tillvägagångssätt på sjukhuset när primärvårdsläkare, läkare från akutsjukhuset, ambulanssjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal ringer på direktinläggningstelefonen.

Genomförande

Patienter som inte kräver akutsjukhusets resurser ska efter samråd med närsjukhusets jourhavande läkare kunna direktinläggas på närsjukhuset. Dygnet runt, alla dagar då patienten inte uppenbart ska transporteras till akutsjukhus, ska vid troliga inläggningsfall ambulanssjuksköterska kontakta närsjukhusets jourhavande läkare på närsjukvårdskliniken för ställningstagande till direktinläggning.

Direktinläggningstelefon 0451 - 29 63 53 besvaras av jourhavande läkare, dygnet runt!

  1. Jourhavande läkare ska mellan 20 - 08 meddela IVÖ att patient är på väg så hon kan släppas in.
  2. Jourhavande läkare ska informera sjuksköterska på avdelningen där patienten ska läggas in.
  3. Vid överföring från annat sjukhus ska överrapportering ske till sjuksköterska på mottagande avdelning.
  4. Vid ankomst till vårdavdelning ska sjuksköterska utföra sedvanlig inskrivningsåtgärd, inklusive ta puls, blodtryck och temp på patienten.
  5. Jourhavande läkare/läkare på vårdavdelning ska bedöma patienten på avdelningen snarast möjligt och ge eventuell ordination på fortsatt undersökning och behandling. På vardagar är det tjänstgörande underläkare på vårdavdelningen som är ansvarig och på jourtid är det alltid jourhavande läkare.

Vardagar dagtid (när ytterdörrarna är öppna) transporteras patienten direkt till överenskommen avdelning av ambulanspersonalen.

Jourtid 20.00 - 08.00 svarar och ansvarar IVÖ för att släppa in patienter som ska transporteras till avdelningen av ambulans.

Skapad 2008-10-08 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 091103, 110728, 130910

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.