Triage - direktinläggning i Ängelholm

Rekommendation 64 - Triage - direktinläggning i Ängelholm inom ambulanssjukvården i Skåne.

Akutmottagningen på Ängelholms sjukhus är öppen enligt följande:

  Vardagar Helg
Medicin 8-20 8-20
     

Specialiserad akutsjukvård inklusive intensivvård och akut operation är koncentrerad till Helsingborgs lasarett.

I Ängelholm finns anestesijour på sjukhuset:

  • Måndag-torsdag 07.30 – 17.00
  • Fredag 07.30 – 15.00

I Ängelholm finns anestesijour i beredskap i hemmet:

  • Måndag-torsdag 17.00 – 07.30
  • Fredagar 15.00 – 17.30

Husjour i medicin och anestesisjuksköterska finns dygnet runt på sjukhuset i Ängelholm.

Dygnet runt finns möjlighet för ambulansteam att kontakta läkare inom RLS (Regionala läkarstödet, telestöd) för diskussion och stöd i val av sjukhus.

För rådgivning om val av sjukhus kan kontakt även tas med triagesjuksköterska på Helsingborgs lasarett på telefon: 042-4061602 eller 042-4061603 eller på Ängelholms sjukhus (fram till kl. 22) på telefon: 0431-81480.

Under tid på dygnet när akutmottagningen på Ängelholms sjukhus är stängd (20 – 08) kan kontakt tas med husjour/medicin för bedömning och beslut om direktinläggning på telefon 0431- 81258.

Se även direktiv nr 83: Ambulanstriage - rutiner för akut- och närsjukhus.

Skapad 2008-09-30 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 090101, 110728, 110811, 130910, 131204, 140113, 170706

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter