Triage - direktinläggning i Ängelholm

Rekommendation 64 - Triage - direktinläggning i Ängelholm inom ambulanssjukvården i Skåne.

Akutmottagningen på Ängelholms sjukhus är öppen enligt följande:

Medicin: Vardagar och helg klockan 08.00-20.

Specialiserad akutsjukvård inklusive intensivvård och akut operation är koncentrerad till Helsingborgs lasarett.

I Ängelholm finns anestesijour på sjukhuset:

  • Måndag-torsdag 07.30 – 17.00
  • Fredag 07.30 – 15.00

I Ängelholm finns anestesijour i beredskap i hemmet:

  • Måndag-torsdag 17.00 – 07.30
  • Fredagar 15.00 – 17.30

Husjour i medicin och anestesisjuksköterska finns dygnet runt på sjukhuset i Ängelholm.

Dygnet runt finns möjlighet för ambulansteam att kontakta läkare inom RLS (Regionala läkarstödet, telestöd) för diskussion och stöd i val av sjukhus.

För rådgivning om val av sjukhus kan kontakt även tas med triagesjuksköterska på Helsingborgs lasarett på telefon: 042-4061602 eller 042-4061603 eller på Ängelholms sjukhus (fram till kl. 22) på telefon: 0431-81480.

Under tid på dygnet när akutmottagningen på Ängelholms sjukhus är stängd (20 – 08) kan kontakt tas med husjour/medicin för bedömning och beslut om direktinläggning på telefon 0431- 81258.

Se även direktiv nr 83: Ambulanstriage - rutiner för akut- och närsjukhus.

Skapad 2008-09-30 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 090101, 110728, 110811, 130910, 131204, 140113, 170706

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!