Trakeostomi

Rekommendation 23 - Trakeostomi inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Klargörande av ansvarsförhållanden för patienter med trakeostomi.

Genomförande

Specialistsjuksköterskor inom ambulanssjukvården förutsätts ha viss kunskap och kompetens att transportera patienter som spontanandas med trakeostomi.

När den medicinskt ansvariga sköterskan (MA) upplever osäkerhet ska detta alltid tydligt formuleras vid övertaget så att ansvarig läkare kan bedöma patientens behov av annan medföljande kompetens.

 

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-08-19

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter