Testrutiner av överfallslarm

Rekommendation nr 145 Testrutiner av överfallslarm inom ambulanssjukvården i Skåne

Syfte

Målsättningen är att alla som arbetar inom den prehospitala verksamheten i Region Skåne skall kunna känna sig trygga på sin arbetsplats. Då det prehospitala arbetet kan medföra hotfulla situationer är det av stor vikt att befintlig utrustning fungerar, samt att gällande direktiv efterlevs.

Genom att samtliga leverantörer som verkar inom ambulanssjukvården Region Skåne följer direktiv 4 ”Våld och Hot inom ambulanssjukvården i Skåne” så kan många hotfulla situationer undvikas. Om man trots detta hamnar i en situation som kräver nyttjande av överfallslarm, är det mycket viktigt att detta larm fungerar på ett säkert sätt. 

Genomförande

För att säkerställa att överfallslarmet på Rakels handterminaler, samt på fordonsenheten, fungerar tillfredställande skall kontroll av denna utrustning genomföras 3 gånger per år i månad januari, maj samt september

SOS Alarm initierar funktionskontroll av överfallslarmet genom att de kallar upp aktuell besättning enligt separat schema och informerar besättningen att det skall genomföras en funktionskontroll av utrustningen under dagen Det är därefter SOS Alarm AB som meddelar besättningen när det är lämpligt att genomföra testen. Resultatet av testen skall noteras i speciellt protokoll.

Efter genomförda tester skall protokollen översändas till respektive leverantör. 

Skulle funktionskontrollen visa på något problem skall SOS Alarm informera aktuell besättning, som därefter kontaktar närmsta chef som ansvarar för felavhjälpande åtgärder.

RAKEL ansvarig inom Region Skåne, VO Ambulans skall alltid informeras om problemet.

Skapad 2016-04-26 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad: 2020-09-03

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.