Stroketrombolys och direktinläggning nattetid till Trelleborgs sjukhus

Rekommendation 72 - Stroketrombolys och direktinläggning nattetid till Trelleborgs sjukhus inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Trelleborgs lasarett har en trombolysjour dygnet runt som fattar beslut om trombolys ska ske. Trombolysen utföres i Trelleborg. Även andra kända/lämpliga patienter kan direktinläggas när akutmottagningen är stängd.

Genomförande

Då patient identifierats för trombolys inom Trelleborgs sjukhus tages kontakt med trombolysjour i Trelleborg tel. 0766-48 63 09 dygnet runt.

Övriga lämpliga patienter som finns inom Trelleborgs lasaretts upptagningsområde, och som inte kräver akutsjukhusens resurser kan vårdas i Trelleborg via direktinläggning. Kontakten skall ske till medicin jour på 0410-55990.

Skapad 2008-12-11 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 090306, 090515, 100212, 110302, 111125, 130910, 140408, 140521, 150407 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter