Sekundära ambulanstransporter-specifikt med Easy Trans

Rekommendation 134 - Akut men ej livshotande tillstånd - specifikt med Easy Trans inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

På några av Region Skånes sjukhus har man särskild utrustning för sekundära transporter. Val av transportalternativ skall göras och dokumenteras av ansvarig läkare.

Genomförande

Några av Region Skånes sjukhus har Easy Trans, ett speciellt "bord" för utrustning att fästa på båren vid sekundäruppdrag. Detta bord går endast att fästa på Allfa-bår samt Kartsana bår. Har bilen annan bår måste denna ”byggas om” till Allfa-bår.

För de ambulanser som använder sig av pensi-bår är ambulanspersonalen ansvarig för att ställa om bårsläden i ambulansen så att den passar allfa-bår samt att snarast återbörda allfa-bår där den hämtades. Utbildningsportalen tillhandahåller utbildningsmaterial för detta förfarande. 

Har Easy Trans

  • Helsingborg
  • Hässleholm
  • Kristianstad
  • Trelleborg
  • SUS Malmö
  • Ängelholm

Har inte Easy Trans

  • Landskrona
  • Simrishamn
  • SUS Lund
  • Ystad

Ventilator, infusions/sprutpumpar med mera som är monterat på Easy Trans inklusive bordet är sjukhusets egendom och sjukhusen ansvarar för dessa.

Vid transporter från Helsingborgs och Trelleborgs lasarett så finns en Allfa bår stående i ambulanshallen på sjukhuset. I Ängelholm hänger båren på väggen direkt när man kommer in på akuten från ambulanshallen. Malmö förvarar sin bår när man kommer in på akuten från ambulanshallen.

Vid uppdrag med Easy Trans skall personal från avsändande sjukhus alltid medfölja oaktat vilken kompetens som finns i ambulansteamet.

I de flesta ambulanser kan endast en medarbetare från avlämnande avdelning medfölja i sjukhytten under transporten.

Personalens återresa får eventuellt företas på egen hand då ambulansen efter utförd transport skall vara redo för nya uppdrag och inte kan garantera återresa till sjukhuset. Detta gäller även utrustningen. I de fall ambulansen inte kan ta nya uppdrag utan måste tillbaks för att hämta egen bår kan retur bli aktuell.

Rutiner för beställning av återtransport:

Beställning görs via Region Skånes beställningscentral 046-275 29 00. Öppet dygnet runt. Beställning måste göras minst 1 timme innan beräknad transport. Två (2) personer samt utrustningen som lastsäkras kan maximalt medfölja transporten som sker i kombibil.
Respektive förvaltning/IVA-avdelning betalar, faktureras.

Skapad 2014-07-14 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderat 210510

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.