Säkerhetsinformation gällande batterier till Lucas 2

Rekommendation 147 Säkerhetsinformation gällande batterier till Lucas 2 inom ambulanssjukvården i Skåne

Bakgrund

Det har uppmärksammats att det cirkulerar uttjänta batterier till Lucas 2 inom Region Skåne, vilket påverkar patientsäkerheten.

Nya versionen Lucas 2

På den nya versionen av Lucas 2, som vi nu använder inom Region Skåne fungerar även de tidigare batterierna, men Lucas 2 indikerar om batteriet är för gammalt eller har passerat 200 ladd cykler (se fakta nedan).

Fakta från Physio Control

Lucas 2 batteriet skall bytas ut när:
Batteriet har använts över 200 gånger med kompressioner på mer
än 10 minuter per gång eller är äldre än 3 år.
När det är slut på batteriets brukstid indikeras det i laddaren eller i
Lucas 2 med två gröna och en orange markering i batterisymbolen.

Genomförande

Det får inte förekomma att något Lucas 2 batteri används inom någon av Region Skånes verksamheter efter att batteriets brukstid passerats enligt ovan.

För att säkerställa både drift och patientsäkerhet, är det därför oerhört viktigt att alla batterier som indikerar att brukstiden passerats när det sätts i laddaren eller i Lucas 2 omgående tas bort och ersätts med nytt.
De gamla batterierna kastas på ett miljöriktigt sätt.

Alla nya Lucas 2 har för att säkerställa drift även levererats med strömkabel för både nätdrift 220 Volt och fordons 12 Volt.
Detta för att det alltid skall finnas möjlighet att ansluta till alternativ strömkälla, om batterierna skulle sakna laddning.
Båda dessa kablar skall alltid finnas nedpackade i alla Lucas 2 väskor.

Skapat 20160701 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.