Rutiner för transporter med ECMO

Rekommendation 116 - Rutiner för transporter med ECMO inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Att säkerställa att uppdrag med ECMO blir så säkra som möjligt, att rutinerna är kända för alla inblandade. Rutinerna avser både transport med och utan patient, dvs. då det enbart är utrustning och personal.

Genomförande

Transport av utrustning och personal

Den avdelning inom Region Skåne som har patienten och gjort beställningen att ECMO team ska komma ner och hämta patient ska också beställa taxi för transport av utrustning och personal. Vid tidskritisk, prio 1 transport används ambulans. Det är följande utrustning samt personal som ska hämtas på aktuell flygplats.

Pump: kräver golvyta 90 x 70 cm och ca 105 cm på höjden, väger ca 25 kg
Batteri: kräver golvyta 80 x 50 cm och ca 50 cm på höjden, väger ca 35 kg
Bår: kan transporteras på högkant, är 2 meter lång, 70 cm bred och ca 15 cm hög.
Dessutom 7- 8 stora resväskor och 3-4 personer.
Det finns även mindre alternativ av utrustning
Stor bil krävs som ev. måste kompletteras med ytterligare en bil. avstämning bör ske med ECMO teamet.

Transport med patient

Den avdelning inom Region Skåne som har patienten och gjort beställningen att ECMO team ska komma ner och hämta patient ska också beställa patienttransport till flyget.
 Beställning görs till Region Skånes Larmcentral 040 676 93 00.
 Ev. krävs komplettering med Taxi, stäm av med ECMO-teamet. Beställning görs av avdelningen.

 

Skapad 2012-06-30 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2021-04-29

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.