Rutiner för transporter med ECMO

Rekommendation 116 - Rutiner för transporter med ECMO inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Att säkerställa att uppdrag med ECMO blir så säkra som möjligt, att rutinerna är kända för alla inblandade. Rutinerna avser både transport med och utan patient, dvs. då det enbart är utrustning och personal.

Genomförande

Transport av utrustning och personal

Den avdelning inom Region Skåne som har patienten och gjort beställningen att ECMO team ska komma ner och hämta patient ska också beställa taxi för transport av utrustning och personal. Det är följande utrustning samt personal som ska hämtas på aktuell flygplats.

  • Pump: kräver golvyta 90 x 70 cm och ca 105 cm på höjden, väger ca 25 kg
  • Batteri: kräver golvyta 80 x 50 cm och ca 50 cm på höjden, väger ca 35 kg
  • Bår: kan transporteras på högkant, är 2 meter lång, 70 cm bred och ca 15 cm hög.
  • Dessutom 7- 8 stora resväskor och 3-4 personer.
  • Det finns även mindre alternativ av utrustning

Stor bil krävs som ev. måste kompletteras med ytterligare en bil. avstämning bör ske med ECMO teamet.

Transport med patient

Den avdelning inom Region Skåne som har patienten och gjort beställningen att ECMO team ska komma ner och hämta patient ska också beställa IVA – ambulans. Beställning görs till Region Skånes Larmcentral 040 676 93 00.

IVA ambulansen ska beställas till aktuellt sjukhus och avdelning där patienten finns. Ev. krävs komplettering med Taxi, stäm av med ECMO-teamet. Beställning görs av avdelningen.

I nödfall då IVA- Ambulansen inte är tillgänglig kan det ev. gå med en mindre ambulans. Observera bara att plats måste finnas samt att både gas och el krävs. För SOS Alarm – stäm av med driftjouren.

Komplettera med taxi som beställs av avsändande avdelning.

Skapad 2012-06-30 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 130910, 160614, 170809

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter