RLS-växel

Rekommendation 131 - RLS-växel inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Det regionala läkarstödet (RLS) är stundom överbelastat med väntetider för ambulansteamen. Vid akuta ärenden behöver ambulansteamet få kontakt med RLS snabbt.

Genomförande

Medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktar RLS på telefonnummer: 0771-17 65 10.

Två sätt att kontakta RLS:

  1. A. Normala ärenden: Ring upp och dröj kvar, köbesked ges.
  2. B. Akuta ärenden: Ring upp och tryck 1, RLS avslutar eventuella pågående samtal och därefter kopplas det akuta samtalet fram.

Exempel på akuta ärenden kan vara:

  1. Behov av ordination, tex krampanfall eller ytterligare farmaka vid hjärtstopp.
  2. Akuta frågor av medicinsk karaktär.

Observera

Att det kan ta viss tid innan även akuta samtal kopplas fram då även samtalet innan kan vara av akut karaktär.

Om man behöver akut kontakt med RLS när man ringt enligt punkten A kan man av tekniska skäl inte trycka 1 utan man får då lägga på och ringa upp enligt punkten B.

Om RLS inte svarar efter en viss tid kopplas samtalet vidare till TIB – ambulansteamet skall då meddela att tekniska problem föreligger och RLS får kontaktas med hjälp av TIB som har en särskild telefonlista.

Om RLS inte kan nås av ambulansteamet, kontakta TIB eller SOS ambulansdirigent.

Statistik förs månadsvis där man bland annat registrerar antal samtal, antal missade samtal och antal akuta ärenden.

 

Skapad 2014-05-02 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderat 220-09-22

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.