Riktlinjer för Region Skånes larmcentral kontakt med RLS

Rekommendationsblad 152

Bakgrund

RLS (Regionala läkarstödet) har uppdrag sen juni 2016 att bistå Region Skånes larmcentral medarbetare med rådgivning per telefon. Funktionen arbetar 7/24/365.

Genomförande

Sjuksköterska eller undersköterska på larmcentral har möjlighet att ringa och rådgöra med RLS om alla typer av patienter eller där osäkerhet föreligger.

Följande frågor kan med fördel diskuteras med RLS: - hänvisning av patienter - prioritet och transportsätt - specifika behov eller behandlingar - ovanliga sjukdomar eller omständigheter - barn och äldre - triage

Vid konsultation sker kommunikation enligt SBAR och med Svenskt Larmindex som bas för samtalet. När RLS kontaktats delas ansvaret mellan uppringande ssk/usk och läkaren. RLS kontakt ska dokumenteras av RLS och uppringare från Region Skånes larmcentral.

Skapad 2018-04-16 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter