Regionalt läkarstöd - kompetens och utbildning

Rekommendation 9 - Regionalt läkarstöd - kompetens och utbildning inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Tjänstgöring inom det regionala läkarstödet (RLS) utgör en viktig förbindelse till den hospitala akutsjukvården och läkarna i denna funktion är till för att bistå ambulansteamen med råd, beslut och specifika ordinationer.

Läkarna är certifierade och skall vara uppdaterade i aktuella prehospitala behandlingsprinciper, triage, regional vårdlogistik och vårdkedjor samt aktuell regional vårdplatssituation inom Region Skåne.

Genomförande

Grundkompetens läkare:

 • Skriftlig test (A+B+C)
 • Certifiering av RSPE:s överläkare
 • Prehospital sjukvårdsledning (PS-Skåne)
 • Europeisk läkarlegitimation
 • Minst 1-2 års ST-utbildning
 • Viss katastrofmedicinsk utbildning
 • Utbildning i triage
 • Medåkning i ambulans i 5 dagar

Årlig prehospital kompetensutveckling:

 • Utbildningsdag Behandlingsriktlinjer
 • Medåkning i ambulans i 2 dagar
 • Seminarium prehospitalt telefonstöd
 • Förnyad certifiering

Skapad 2006-10-31 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 090101, 090630,110720, 130910, 140929

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.