Regionalt läkarstöd - kompetens och utbildning

Rekommendation 9 - Regionalt läkarstöd - kompetens och utbildning inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Tjänstgöring inom det regionala läkarstödet (RLS) utgör en viktig förbindelse till den hospitala akutsjukvården och läkarna i denna funktion är till för att bistå ambulansteamen med råd, beslut och specifika ordinationer.

Läkarna är certifierade och skall vara uppdaterade i aktuella prehospitala behandlingsprinciper, triage, regional vårdlogistik och vårdkedjor samt aktuell regional vårdplatssituation inom Region Skåne.

Genomförande

Grundkompetens läkare:

 • Skriftlig test (A+B+C)
 • Certifiering av RSPE:s överläkare
 • Prehospital sjukvårdsledning (PS-Skåne)
 • Europeisk läkarlegitimation
 • Minst 1-2 års ST-utbildning
 • Viss katastrofmedicinsk utbildning
 • Utbildning i triage
 • Medåkning i ambulans i 5 dagar

Årlig prehospital kompetensutveckling:

 • Utbildningsdag Behandlingsriktlinjer
 • Medåkning i ambulans i 2 dagar
 • Seminarium prehospitalt telefonstöd
 • Förnyad certifiering

Skapad 2006-10-31 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 090101, 090630,110720, 130910, 140929

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter