Rapport om specifik prehospital behandling/utrustning

Rekommendation 18 - Rapport om specifik prehospital behandling/utrustning inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Prehospital akutsjukvård använder ibland annan utrustning och andra läkemedel (t ex Ketalar) än sjukhusen.

Det kan därför finns skäl att ambulansteamen lägger ytterligare vikt vid att tydliggöra vilken typ av utrustning och behandling som använts och används för patienter när de överrapporteras till akutmottagning eller mottagande enhet.

Genomförande

Alla ambulansteam bör försäkra sig om att mottagande legitimerad personal på sjukhus har kännedom om den utrustning eller prehospital behandling som har givits eller använts för patienten. Även risker och biverkningar med given utrustning och behandling bör beskrivas om detta inte är känt av mottagande legitimerad personal.

Om inte kunskap finns hos mottagande team bör utrustning avlägsnas och behandling avslutas.

Exempel på situationer där klargörande kan vara av värde

  • Konventionell ventilation med Boussignactub som har pågående övertrycksflöde via sidoanslutningar inte får göras pga risk för extremt höga tryck i andningsvägarna.
  • Ambulansens CPAP-utrustning ger höga syrgaskoncentrationer medan andra system oftast ger lägre koncentrationer
  • Om Ketalar givits kan kvardröjande effekt finnas kvar
  • Fixationsutrustning eller tejp på extremiteter skall kontrolleras, ändras eller avlägsnas. Vid behov av att fixera intravenösa infarter på extremitet med cirkulärtejp, skall detta markeras tydligt vid tejpstället samt rapporteras muntligt och skriftligt på journal vid ankomsten till sjukhuset.
  • Om KED-väst eller liknande utrustning behålles på sjukhus så skall återlämnande ske enligt överenskommelse och borttagandet skall ske enligt instruktion utan att man klipper eller skär i immobiliseringsutrustningen.

Skapad 2006-10-16 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-08-19  

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.