Prehospital behandling av sårskador

Rekommendation 151 Prehospital behandling och omvårdnad av sårskador inom ambulanssjukvården i Skåne.

Prehospital behandling och omvårdnad innebär bland annat omläggning och omhändertagande av akut uppkomna sår och skador. Nedanstående triagering av sårskador ska ske inom ambulanssjukvården i Skåne, för att säkerställa att vården blir lika oavsett leverantör av vården.

Rengöring av sår sker inne på sjukhus. Eventuell grovrengöring såsom glasbitar, stenar med mera kan göras prehospitalt. Föremål som sitter fast i såret såsom till exempel stickvapen skall sitta kvar. Ambulanssjukvårdens förband är tillfälliga förband! Det första som vanligtvis görs på sjukhuset är att förbandet tas bort. Lägg hellre funktionella än estetiskt tilltalande förband!

Blottade tarmar och senor ska läggas om med fuktigt förband.

Frikostig triagering till läkarbedömning gällande skador på huvud, hals, ansikte (oavsett allvarlighetsgrad).

Grovt kategoriserat finns det sex typer av sårskador.

 • Amputationsskador/grova extremitetsskador med livshotande blödning
  Åtgärd: Avsnörande förband (Tourniquet). Notera tiden för applicering av förbandet. 
 • Större sårskada med riklig/livshotande blödning
  Åtgärd: Packa sårhålan vid behov. Använd hemostatiskt förband närmst blödningskällan, Komplettera med tryckförband. Observera att vid penetrerande buk- och thoraxskador packas ej sårhålan.
 • Penetrerande thoraxskador (med eller utan utgångshål)
  Åtgärd: Applicera ventilerat ocklusivt förband (glöm ej eventuellt utgångshål!). Ha patienten under noggrann klinisk observation för att tidigt upptäcka tecken på övertryckspneumothorax.
 • Mindre blödande sårskada
  Åtgärd: Applicera första förband, eventuellt tryckförband om blödningen är riklig eller om patienten använder antikoagulatia.
 • Ytliga sår/skrapskador
  Åtgärd: Rengör och lägg om skadan med kompresser, linda alternativt första förband.
 • Brännskador
  Åtgärder: Omlägges med torra, rena lakan eller motsvarande. 

Skapad 2018-01-10 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.