PCI - beredskap i Region Skåne

Rekommendation 80 - PCI - beredskap inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

På förekommen anledning finns det skäl att tydliggöra möjligheterna och öppettiderna för akut PCI i Region Skåne. Vårdkedjan för hjärtsjukdom beskrivs i vårdprogrammet PHAVIS och följande fyra olika principiella valmöjligheter för transportdestinationen finns:

  • Direkt till sjukhus med PCI-kapacitet.
  • Till akutmottagningen, angivet sjukhus, ambulans kvar. SOS meddelas.
  • Direkt till HIA på angivet sjukhus utan uppehåll på akutmottagningen.
  • Akutmottagningen på angivet sjukhus.

Genomförande

Efter diskussion mellan EKG-tolkande läkare och medicinskt ansvarig i ambulansteamet tar EKG-tolkande läkare vid behov kontakt med läkare på öppet PCI-laboratorium för diskussion om patienten skall föras dit.

Öppettider PCI

  • Lund öppet dygnet runt.
  • Helsingborg måndag till torsdag kl. 08.00-16.00, fredag kl. 08.00-14.00.
  • Kristianstad måndag till torsdag kl. 08.00-16.00, fredag kl. 08.00-12.00.

Anmärkning: Malmö har endast elektiv PCI-verksamhet.

Skapad 2009-07-16 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 100217, 110401, 111201, 120217, 120316, 130910, 140116

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!