PCI - beredskap i Region Skåne

Rekommendation 80 - PCI - beredskap inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

På förekommen anledning finns det skäl att tydliggöra möjligheterna och öppettiderna för akut PCI i Region Skåne. Vårdkedjan för hjärtsjukdom beskrivs i vårdprogrammet PHAVIS och följande fyra olika principiella valmöjligheter för transportdestinationen finns:

  • Direkt till sjukhus med PCI-kapacitet.
  • Till akutmottagningen, angivet sjukhus, ambulans kvar. SOS meddelas.
  • Direkt till HIA på angivet sjukhus utan uppehåll på akutmottagningen.
  • Akutmottagningen på angivet sjukhus.

Genomförande

Efter diskussion mellan EKG-tolkande läkare och medicinskt ansvarig i ambulansteamet tar EKG-tolkande läkare vid behov kontakt med läkare på öppet PCI-laboratorium för diskussion om patienten skall föras dit.

Öppettider PCI

  • Lund öppet dygnet runt.
  • Helsingborg måndag till torsdag kl. 08.00-16.00, fredag kl. 08.00-14.00.
  • Kristianstad måndag till torsdag kl. 08.00-16.00, fredag kl. 08.00-12.00.

Anmärkning: Malmö har endast elektiv PCI-verksamhet.

Skapad 2009-07-16 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 100217, 110401, 111201, 120217, 120316, 130910, 140116

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter