PCI - beredskap i Region Skåne

Rekommendation 80 - PCI - beredskap inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

På förekommen anledning finns det skäl att tydliggöra möjligheterna och öppettiderna för akut PCI i Region Skåne. Vårdkedjan för hjärtsjukdom beskrivs i vårdprogrammet PHAVIS och följande fyra olika principiella valmöjligheter för transportdestinationen finns:

  • Direkt till sjukhus med PCI-kapacitet.
  • Till akutmottagningen, angivet sjukhus, ambulans kvar. SOS meddelas.
  • Direkt till HIA på angivet sjukhus utan uppehåll på akutmottagningen.
  • Akutmottagningen på angivet sjukhus.

Genomförande

Efter diskussion mellan EKG-tolkande läkare och medicinskt ansvarig i ambulansteamet tar EKG-tolkande läkare vid behov kontakt med läkare på öppet PCI-laboratorium för diskussion om patienten skall föras dit.

Öppettider PCI

  • Lund öppet dygnet runt.
  • Helsingborg måndag till torsdag kl. 08.00-16.00, fredag kl. 08.00-14.00.
  • Kristianstad måndag till torsdag kl. 08.00-16.00, fredag kl. 08.00-12.00.

Anmärkning: Malmö har endast elektiv PCI-verksamhet.

Skapad 2009-07-16 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 100217, 110401, 111201, 120217, 120316, 130910, 140116

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.