Patienter med svår infektion/sepsis - utvärderingsprojekt vid SUS Malmö

Rekommendation 123 - Patienter med svår infektion/sepsis - utvärderingsprojekt vid SUS Malmö inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Med början 2012-12-01 startar ett projekt i syfte att tidigt identifiera svår infektion/sepsis, som kommer att drivas gemensamt av infektionskliniken SUS, akutmottagningen vid SUS-Malmö och ambulanssjukvården. Tanken är att tidigt i vårdkedjan identifiera infektionspatienter som har eller löper stor risk att få allvarlig infektion/sepsis.

Genomförande

Följande gäller för ambulansteam tillhörande hela distrikt-1:

Patienter (endast inom SUS-Malmö upptagningsområde) som har tecken till misstänkt svår infektion, vilket innebär:

Feber (temp>38,0 grader) eller låg temp ( <35,0 grader) eller anamnes på feber och något av följande symtom/tecken:

  • Nytillkommen svår värk
  • Cerebral påverkan/svår huvudvärk
  • Hosta
  • GI-symtom (diarré/ buksmärta/ kräkningar)
  • Urinvägssymtom (särskilt samtidig KAD)
  • Petekier/utslag
  • Tecken till infekterad hud/mjukdelar/leder
  • CVK eller annan invasiv port där infektionstecken finns

Prioritet= ´gul´ eller högre prioritet enligt METTS (ESS=47).

Skall transporteras till akutmottagningen SUS Malmö och rapporteras som ´Infektionspatient´ till triaget. I de fall patienten har prio= ´röd´ enligt RETTS skall ambulans förvarna akutmottagningen enligt RSPE mall (SBAR) på ordinärt sätt, med tillägget att patienten är ´Infektionspatient´.

Anmälan om ´Infektionspatient´ medför att särskilda rutiner tillämpas på akutmottagningen SUS-Malmö. Se tydliggörande information nästa sida.

Skapad 2012-11-28 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 130910

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter