Patienter med svår infektion/sepsis - utvärderingsprojekt vid SUS Malmö

Rekommendation 123 - Patienter med svår infektion/sepsis - utvärderingsprojekt vid SUS Malmö inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Med början 2012-12-01 startar ett projekt i syfte att tidigt identifiera svår infektion/sepsis, som kommer att drivas gemensamt av infektionskliniken SUS, akutmottagningen vid SUS-Malmö och ambulanssjukvården. Tanken är att tidigt i vårdkedjan identifiera infektionspatienter som har eller löper stor risk att få allvarlig infektion/sepsis.

Genomförande

Följande gäller för ambulansteam tillhörande hela distrikt-1:

Patienter (endast inom SUS-Malmö upptagningsområde) som har tecken till misstänkt svår infektion, vilket innebär:

Feber (temp>38,0 grader) eller låg temp ( <35,0 grader) eller anamnes på feber och något av följande symtom/tecken:

  • Nytillkommen svår värk
  • Cerebral påverkan/svår huvudvärk
  • Hosta
  • GI-symtom (diarré/ buksmärta/ kräkningar)
  • Urinvägssymtom (särskilt samtidig KAD)
  • Petekier/utslag
  • Tecken till infekterad hud/mjukdelar/leder
  • CVK eller annan invasiv port där infektionstecken finns

Prioritet= ´gul´ eller högre prioritet enligt METTS (ESS=47).

Skall transporteras till akutmottagningen SUS Malmö och rapporteras som ´Infektionspatient´ till triaget. I de fall patienten har prio= ´röd´ enligt RETTS skall ambulans förvarna akutmottagningen enligt RSPE mall (SBAR) på ordinärt sätt, med tillägget att patienten är ´Infektionspatient´.

Anmälan om ´Infektionspatient´ medför att särskilda rutiner tillämpas på akutmottagningen SUS-Malmö. Se tydliggörande information nästa sida.

Skapad 2012-11-28 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 130910

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.