Monofon till handterminal

Rekommendation 129 - Monofon till handterminal inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Säkerställa funktion för handburen RAKEL-terminal, samt minimera exponering av strålning från denna.

Genomförande

Monofon skall alltid vara ansluten på handburen RAKEL-terminal, och monofonen placeras/bäras nära huvudet.
Detta har enhälligt beslutats i RAKEL-gruppen, som består av Instruktörer och Utbildare från ambulanssjukvården i Skåne.

Säkerställa funktion

Erfarenheter från ambulanspersonal har visat att det i många fall är mycket svårt att uppfatta anrop i sin handterminal, då denna bärs i bälte. Speciellt när man är på uppdrag utomhus och utsatt för störande ljud, vindbrus etc. samt att terminalen är placerad långt från huvudet.

Minimera exponering av strålning

Följa rekommendationer från Arbetsmiljöverket, Strålskyddsmyndigheten och MSB.

Skapad 2013-10-29 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderat: 170630

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter