Mekaniskt hjälphjärta LVAD - Left Ventricular Assist Device

Rekommendation 107 - Mekaniskt hjälphjärta LVAD – Left Ventricular Assist Device inom ambulanssjukvården.

Bakgrund

Cirka 10 patienter i Skåne behandlas med mekaniskt hjälphjärta (LVAD) pga grav hjärtsvikt behandlas i med för att stödja cirkulationen i väntan på hjärttransplantation eller i ett fåtal fall livslång behandling. Pumpen svarar oftast för merparten av hjärtfunktionen.

Två typer av LVAD används för närvarande i Skåne; Heartmate och Heartware. Dessa system består av en inopererad hjärtpump, från vilken det går en sladd som kommer ut ur huden.

Sladden i sin tur är kopplad till en styrenhet till vilken också två batterier är kopplade. (Alternativt kan HM-patienten vara kopplad till extern strömkälla och HW-patienten kan vara kopplad till ett batteri och en extern strömkälla. Styrenheten och batterierna kan också bäras i en axelväska.)

Sök gärna "Heartmate II" respektive "HeartWare" på www.youtube.com för att se animationer som visar hur systemen fungerar.

Pumparna ger minimala pulsationer, varför patienterna kan sakna palperbar puls och blodtryck trots fungerande cirkulation. Pulsen kan dock detekteras med hjälp av doppler. Patienterna har ökad blödningsbenägenhet då de behandlas med både Waran och ASA.

Genomförande

Bra att känna till innan kontakt med sjukhuset:

Styrenheten

Heartmate II ; hörs ljudsignaler kontinuerlig eller i intervall –indikerar problem. HeartWare; finns det felmeddelande i textfönstret. (Assistenter/anhöriga är ofta utbildade på apparaten, fråga dem).

Hörs ett vinande ljud över hjärtat

Det talar för att pumpen är igång. men inte om hur den fungerar. (Patienten kan ha tamponad, trombos mm)
Hörs inget ljud alls över hjärtat – Pumpen står still

EKG

Visar om patientens har en normal elektrisk aktivitet i hjärtat, men även om så är fallet kan pumpen stå still, t.ex. om det finns ett kabelbrott på pumpen.

Övrigt

I akuta situationer kan sedvanliga läkemedel, CPAP och defibrillator användas.

Bröstkompressioner kan utgöra en risk på grund av pumparnas läge på vänster kammare och utflödesgraftens placering på aorta.

I de fall HLR måste tillgripas görs manuella kompressioner och mekaniska hjärtkompressioner får inte användas.

Vid misstanke om att den mekaniska pumpen krånglar eller upphört att fungera skall omedelbar kontakt tas med i första hand tjänstgörande transplantationskoordinator på tel 0705-17 46 37.

Om transplantationskoordinatorn ej kan nås tas kontakt med jourhavande läkare på thoraxkliniken (tel 046-171679) i Lund. RLS kan kontaktas för regionalt triage direkt till Lund. Transport sker då till Thorax intensivvårdsavdelning (THIVA, vån 7 i Blocket). THIVA förvarnas på tel.046-171878.

Skapad 2012-02-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 130910, 141104

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.