Medicinska transporter i hissar

Rekommendationen 101 - Medicinska transporter i hissar inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Användandet av hiss vid ambulanslarm av första prioritet får vägas mot de risker som finns för hisshaveri.

Genomförande

Vid uppdrag i högre hus måste tidsvinsten för att använda hiss vägas mot tidspillan att använda trappor. När mycket utrustning eller bår skall transporteras finns skäl att alltid överslagsberäkna vikterna för all utrustning, patient och personal. Man bör alltid överväga om alla i teamet skall medfölja samma hisstransport.

Vid hisshaveri bör mycket stor försiktighet iakttagas. Ingen sjukvårdspersonal eller patient får lämna hissutrymmet när räddningstjänst eller hissbolag bryter upp hissdörren och risk finns att hissen börja röra sig när den avlastats. Räddningsledare eller ansvarig tekniker skall tydligt ange när det är säkert att lämna hissutrymmet.

Skapad 2011-07-20 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 130910

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.