Krav inför delegering och certifiering

Rekommendationen 5 - Krav inför delegering och certifiering inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Att kunna leva upp till Socialstyrelsens krav i SOSFS 1 997:14 (M) gällande delegeringar vilket bl.a. Betyder att tiden för en delegering får vara högst ett år och den som delegerar (alltid överläkare) är skyldig att försäkra sig om att både teoretiska och praktiska förutsättningar finns för reell kompetens.

Genomförande

Inför delegeringssamtalet skall följande utbildningar vara genomförda:

 • Leverantörens allmänna introduktionsutbildning (navigation, körning, kläder, utrustning mm)
 • RETTS, heldag, barn + vuxen, (RETTS- instruktör)
 • P-HLR, heldag vuxen (HLR-instruktör)
 • Barn A-HLR, (HLR-instruktör)
 • RAKEL-Skåne, (RAKEL-instruktör)
 • PS Skåne sjukvårdsledning (PS-instruktör)
 • Utbildningsdag Behandlingsriktlinjer, heldag (ambulansöverläkarna)
 • Godkänd delegeringstest

Till delegeringssamtalet tar medarbetaren med sig följande dokument:

 • Av arbetsgivaren påskrivet delegeringsunderlag (pdf) med foto
 • Körkort – legitimation
 • CV med tidigare anställning och examination
 • Intyg på genomförda utbildningar
 • Dokumenterad introduktionsutbildning

Redan anställda skriver som tidigare delegeringstester senast den månad de fyller år.

Skapad 2006-10-07 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 080312, 110719, 130319, 130701, 131001, 131203, 140121, 140612, 170725

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.