IVPA/sjukvårdslarm - villkor för att avstå HLR

Rekommendation 78 - IVPA/sjukvårdslarm - villkor för att avstå HLR inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Det kan ibland upplevas svårt att avgöra när det är korrekt och lämpligt att avstå från HLR-åtgärder. Riktlinjer för Räddningstjänsten följer samma princip som behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvård. D-HLR utföres enligt nationella riktlinjerna från HLR- rådet, vilket uppfylls av den undervisning som sker via instruktörer inom IVPA/ Sjukvårdslarm och vid delegering via läkare.

Denna information kommer att integreras i räddningstjänsten behandlingsriktlinjer.

Genomförande

HLR-åtgärder kan avstås från om av följande är uppfyllt:

    • Kroppen är i ett tillstånd som uppenbart inte är förenligt med liv. t.ex. förruttnelse eller förkolnad efter brand, stor krosskada eller liknande situation. 

    • Kroppen har likfläckar eller är stel och kall i varm miljö.
       
    • Beslut om ej-HLR fattats av ansvarig läkare.

Grundregel: Vid någon form av tveksamhet - påbörja HLR och fortsätt tills ambulansens medicinskt ansvarige tar över behandlingsansvaret. Avsluta aldrig själv påbörjad HLR.

Skapad 2009-06-15 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-09-14

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!