IVPA/sjukvårdslarm - villkor för att avstå HLR

Rekommendation 78 - IVPA/sjukvårdslarm - villkor för att avstå HLR inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Det kan ibland upplevas svårt att avgöra när det är korrekt och lämpligt att avstå från HLR-åtgärder. Riktlinjer för Räddningstjänsten följer samma princip som behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvård. D-HLR utföres enligt nationella riktlinjerna från HLR- rådet, vilket uppfylls av den undervisning som sker via instruktörer inom IVPA/ Sjukvårdslarm och vid delegering via läkare.

Denna information kommer att integreras i räddningstjänsten behandlingsriktlinjer.

Genomförande

HLR-åtgärder kan avstås från om av följande är uppfyllt:

    • Kroppen är i ett tillstånd som uppenbart inte är förenligt med liv. t.ex. förruttnelse eller förkolnad efter brand, stor krosskada eller liknande situation. 

    • Kroppen har likfläckar eller är stel och kall i varm miljö.
       
    • Beslut om ej-HLR fattats av ansvarig läkare.

Grundregel: Vid någon form av tveksamhet - påbörja HLR och fortsätt tills ambulansens medicinskt ansvarige tar över behandlingsansvaret. Avsluta aldrig själv påbörjad HLR.

Skapad 2009-06-15 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-09-14

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter