Intensivvårdsambulansen - allmänt

Rekommendation 84 - Allmänt om intensivvårdsambulans inom Skåne.

Denna rekommendation gäller bara tom 2021-04-30 08,00

Bakgrund

Region Skåne har en intensivvårdsambulans i drift dygnet runt. Intensivvårdsambulansen är placerad på ambulansstationen i Lund. Denna ambulans används för planerade överflyttningar mellan olika intensivvårdsavdelningar i södra sjukvårdsregionen.

Ambulansteamet som bemannar enheten tjänstgör mellan uppdragen på en ordinarie ambulans som endast undantagsvis utför andra prio 3 uppdrag än IVA uppdrag utanför närområdet.  

När intensivvårdsambulansen erhåller uppdrag är detta att beteckna som ett prio 1 uppdrag med omedelbar avfärd. Ambulansen är specialbyggd, har större gas- och elförsörjning än normalt och två vårdare kan arbeta runt patienten.

Vidare har fordonet en specialbyggd bår som gör att en patient kan föras säkert från avdelning till ambulansen med full behandling och monitorering. Fordonet har också möjlighet att medtaga specialutrustning som t ex aortaballongpump.

Bemanningen består av delegerad specialistsjuksköterska i anestesi som vårdare och delegerad ambulanssjukvårdare/specialistsjuksköterska som förare.

Genomförande

Intensivvårdsambulansen beställs via SOS Alarm AB på telefon 0406769300. Larmoperatören förmedlar uppdraget omgående till specialistsjuksköterskan (MA) på intensivvårdsambulansen.

Avsändande läkare på intensivvårdsavdelning är ansvarig till patienten nått destination och är den som bedömer i samråd med ambulansens sjuksköterska om ytterligare kompetens i form av läkare eller ytterligare sjuksköterska skall medfölja från avsändande klinik.

Vid behov kan tjänsteman i beredskap (TIB)/regional läkare i beredskap (RLB) konsulteras för frågor kring ambulansens användningsområden och prioritering mellan olika uppdrag. TIB/RLB kan nås via SOS Alarm AB. Ansvarig anestesisjuksköterska har delegeringar för gängse läkemedel inom intensivvård men tar specifik ordination från ansvarig avsändande läkare.

Besättningen på intensivvårdsambulansen kan i akuta situationer använda ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer och regionalt läkarstöd per telefon (RLS) kan konsulteras. Man skall också kontakta mottagande enhet innan start av transporten sker, för att säkerställa ankomst och tider.

Det åligger anestesisjuksköterskan att kontrollera utrustningen som kan bli aktuell att använda under transporten. Kontroll av utrustning och fordon sker dagligen enligt lokal stationsrutin så att enheten är startklar omgående. Vårdförloppet under transporten dokumenteras i pappersjournal men registreras som ambulansuppdrag enligt gällande rutiner.

Journalkopia lämnas till mottagande enhet.

Rekommendation 25 - Aortaballongpump

Rekommendation 46 - Läkemedel i intensivvårdsambulansen

Skapad 2010-01-05 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad: 2020-09-14

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!