Insulinpump

Rekommendation 113 - Insulinpump inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Att få information om hur patienter med insulinpump ska handläggas. Insulinpumpsbehandling innebär att direktverkande insulin tillförs subkutant i kontinuerlig infusion. Frågeställningar kring insulinpump kan uppkomma både vid hyper- och hypofunktion.

Vid uppehåll i insulintillförseln kan problem med snabbt stigande blodsocker och ketoner medan vid hypoglykemi kan denna förvärras vid fortsatt pumpdrift.

Genomförande

Patient som söker akut:

  • Om patienten är kontaktbar och klarar sin diabetesvård själv, dvs blodsockerkontroller och insulinpump – låt pumpen sitta kvar.
  • Om patienten är förvirrad, alkoholpåverkad eller okontaktbar – ta bort pump och infusionsset och tillför insulin enligt patientens reservbehandling med pennor.
  • Om patienten har hypoglykemi – tag bort pump och infusionsset. Ge sedvanlig hypoglykemibehandling. (se Behandlingsriktlinjerna) Reservbehandling: patienten har alltid en reservbehandling att ta till vid pumpavbrott, oftast ligger det ett kort i plånboken med aktuella insulinsorter och doser.

Skapad 2011-11-22 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-09-14

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter