Insulinpump

Rekommendation 113 - Insulinpump inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Att få information om hur patienter med insulinpump ska handläggas. Insulinpumpsbehandling innebär att direktverkande insulin tillförs subkutant i kontinuerlig infusion. Frågeställningar kring insulinpump kan uppkomma både vid hyper- och hypofunktion.

Vid uppehåll i insulintillförseln kan problem med snabbt stigande blodsocker och ketoner medan vid hypoglykemi kan denna förvärras vid fortsatt pumpdrift.

Genomförande

Patient som söker akut:

  • Om patienten är kontaktbar och klarar sin diabetesvård själv, dvs blodsockerkontroller och insulinpump – låt pumpen sitta kvar.
  • Om patienten är förvirrad, alkoholpåverkad eller okontaktbar – ta bort pump och infusionsset och tillför insulin enligt patientens reservbehandling med pennor.
  • Om patienten har hypoglykemi – tag bort pump och infusionsset. Ge sedvanlig hypoglykemibehandling. (se Behandlingsriktlinjerna) Reservbehandling: patienten har alltid en reservbehandling att ta till vid pumpavbrott, oftast ligger det ett kort i plånboken med aktuella insulinsorter och doser.

Skapad 2011-11-22 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-09-14

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.