Instruktion gällande läkare prehospitalt

Rekommendation 148 - Instruktion gällande läkare prehospitalt inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Inom ambulanssjukvården i Skåne tjänstgör läkare i vissa akutambulanser. Läkarna har genomgått samma utbildnings- och certifieringsprogram som övriga medarbetare. Ambulansen larmas på samma typer av uppdrag som övriga ambulanser.

Genomförande

Läkaren kan rådgöra med RLS Regionalt Läkarstöd, men kan också själv fatta beslut om att lämna en patient hemma eller triagera till annan vård.

Läkaren ska utfärda dödsbevis och Transportsedel med bårhusmeddelande i samband med egna ambulansuppdrag. Avliden patient ska förses med id-band. 

Läkaren ska vid behov utfärda intyg enl LPT Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård 2008:18 i samband med egna ambulansuppdrag. Se mer på Socialstyrelsen (SOSFS 3008:18) samt för blankett för vårdintyg. 

Vid etablerande av ledningsenhet blir läkaren MA Medicinskt Ansvarig om denne kommer med första ambulansresurs till uppdraget.

Om läkaren kommer i någon av de andra ambulanserna står det MA i ledningsenheten fritt att utnyttja läkarens kompetens på bästa sätt, dvs. i enlighet med PS-konceptet byts MA inte ut i denna situation även om läkaren har den formellt högsta medicinska kompetensen. 

Skapad 2017-06-12 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderat: 2020-09-14

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.