Triage

Rekommendation 99 - Information om triage inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Information kring aktuellt triagesystem. För närvarande används RETTS

Genomförande

För ambulansverksamheten i region Skåne gäller:

  • Primärtriage: SOS- Index
  • Sekundärtriage: RETTS

Om annan vårdnivå än sjukhus är aktuellt kan teamet ta stöd av bland annat Regionalt läkarstöd, specifika behandlingsriktlinjer och Triagehandboken.

Gällande RETTS är 2019 inlagt i ISPASS. Reservrutin för aktuell RETTS version ska finnas i varje ambulans. Akutjournal skall skrivas i pappersform om ej ISPASS fungerar för att i efterhand läggas in i ISPASS. Akutjournal reservdrift

Direktiv 74 - Ambulansjournal och dokumentation

 

 

Skapad 2011-03-28 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-08-19

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.