Triage

Rekommendation 99 - Information om triage inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Information kring aktuellt triagesystem. För närvarande används RETTS

Genomförande

För ambulansverksamheten i region Skåne gäller:

  • Primärtriage: SOS- Index
  • Sekundärtriage: RETTS

Om annan vårdnivå än sjukhus är aktuellt kan teamet ta stöd av bland annat Regionalt läkarstöd, specifika behandlingsriktlinjer och Triagehandboken.

Gällande RETTS är 2019 inlagt i ISPASS. Reservrutin för aktuell RETTS version ska finnas i varje ambulans. Akutjournal skall skrivas i pappersform om ej ISPASS fungerar för att i efterhand läggas in i ISPASS. Akutjournal reservdrift

Direktiv 74 - Ambulansjournal och dokumentation

 

 

Skapad 2011-03-28 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-08-19

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter