Information inför HLR-utbildningar

Rekommendation 125 - Information inför HLR-utbildningar inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Detta informationsblad publiceras för att tydliggöra vad medarbetaren skall göras före, under och efter vårens grund- respektive repetitionsutbildningar i P-HLR och Barn A-HLR.

Genomförande

Förberedelser före utbildning.

Pretest P-HLR

LUCAS webbtraining: gör testen på LUCAS 2. Skriv ut intyget och ta med till HLR dagen.

LUCAS Web Training Center

Pretest Barn A-HLR

HLR rådets webbutbildning för Barn A-HLR: Gå in och gör testen för Barn A-HLR. Använd gärna Barn A-HLR böckerna som finns på respektive station. Problemen som fanns hösten 2012 är nu åtgärdade. Skulle ni bli avbrutna när ni gör testen, spara den och logga in nästa gång och fortsätt där ni slutade. När ni är godkända på testen finns intyg att skriva ut.

Svenska HLR rådets webbutbildning

Är det problem med testerna, kontakta någon av HLR instruktörerna.

Båda testerna ska vara gjorda och intygen skall finnas med till HLR dagen. Är inte intygen med är man välkommen tillbaka en annan dag, med intyg.

Utbildning

Både PHLR och Barn AHLR utbildningen startar med ett litet test på algoritmen. Testerna är till för att var och en ska få en uppfattning om sin egen kunskap.

Efter att ha slutfört dagen blir man, som tidigare, godkänd eller icke godkänd på respektive utbildning. Har man inte uppnått nivån för godkänd ska man senast dagen efter få besked av instruktör och/eller OC att man inte är godkänd. Medarbetaren skall erbjudas nytt tillfälle att gå utbildningen.

Skapad 2013-04-02 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 130910

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.