Handläggning av person som utsatts för Elchockvapen (ECV)

Rekommendation 150 - Handläggning av person som utsatts för Elchockvapen (ECV) inom ambulanssjukvården Skåne.

Bakgrund

Polismyndigheten har beslutat att testa och utvärdera effekterna och nyttan av att poliser utrustas med ECV. Insatsstyrka syd är ett av de polisområden som kommer att utrustas med ECV. Projektet kommer att pågå under två år med start 2018-01-01.

ECV används och har använts av polisstyrkor i flera länder under lång tid. Svensk polis har länge velat ha ECV i sin arsenal med förhoppningen att det ska minska användandet av kulvapen. Polisen kommer att använda ECV i de situationer där man tidigare använt ”pepparspray” eller tvingats använda tjänstevapnet.

Elchockvapen (ECV)

Det ECV som polisen kommer använda är av så kallad elchockpistol. Den avfyras 0-7 m från objektet och skjuter ut två hullingförsedda pilar kopplade till ECV med tunna vajrar. Mellan dessa båda pilar sänds sedan under fem sekunder en pulsad ström med hög spänning och låg strömstyrka.

Det ger upphov till vad som kallas för neuromuskulär inkapacitering vilket resulterar i att musklerna mellan de båda pilarna krampar och därför blir obrukbara under den tid som strömpulsen levereras. Personen faller då oftast till marken. ECV har hos friska individer inga egentliga medicinska risker.

De ytterst få dödsfall som finns beskrivna i samband med ECV verkar oftast kunna kopplas till det mycket ovanliga tillståndet exciterat delirium (ED), vilket kan vara utlöst av centralstimulerande droger eller psykos. ED liknar bilden av sympatomimetiskt toxidrom med eventuellt tillägg av svettning så som vid serotonergt toxidrom.

ECV påverkar inte Pacemaker, ICD eller annan elektrisk impulsgenerator.

Genomförande

Polisen kommer i nästan alla fall att själv helt handlägga personer som blivit utsatta för ECV. I vissa fall kommer de att be om assistans från ambulans för bedömning. Dessa patienter skall bedömas enligt ordinarie behandlingsriktlinjer utifrån symtom och skadebild. Patienterna skall frikostigt transporteras in till akutmottagningen för ytterligare bedömning och handläggning.

Till akuten skall patienter med:

  • Pilar i ansikte eller yttre genitala. Smärtstillning kan vara indicerat.
  • Skador efter fallet. Hanteras utefter den fallskada det gäller.
  • Förvirrad och varm patient. ECV ger inte förvirring och hög temperatur.

Handläggs för misstänkt toxidrom eller psykosutlöst ED tills motsatsen är bevisad. Troligtvis på akutrummet som larmpatient.Skapad 2017-12-21 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-29

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter