Falck läkarbilar

Rekommendation 133 - Falck läkarbilar inom ambulanssjukvården i Skåne.

Bakgrund

Antalet uppdrag för ambulanssjukvården har ökat kraftigt under senare år. Samtidigt har uppdragen allt oftare rört patienter som efter bedömning kan stanna i sin boendemiljö eller söka annan vårdnivå, t ex primärvård.

I Region Skåne finns idag ett Avtal 1100830 och en Tillämpningsanvisning (20120131) angående akuta hembesök av läkare.

Lämpliga patienter för akuta hembesök av läkare är enligt avtalet "Patienter som är i akut behov av sjukvård men inte livshotande tillstånd och har stora svårigheter att ta sig till sjukvårdsinrättning".

Ett hembesök kan också i vissa fall ersätta besök på sjukhusens akutmottagningar. "Prioriterade patientgrupper för akuta hembesök av läkare är äldre, multisjuka samt barn som är sjuka och samtidigt har omständigheter som bidrar till behov av hembesök".

Remittering till akuta hembesök av läkare kan göras av sjukvårdsrådgivningen 1177, leg sjuksköterska inom kommunal hälso–och sjukvård, leg sjuksköterska / läkare vid vårdenhet inom Hälsoval Skåne och familjemottagningar, leg sjuksköterska vid larmcentral, leg sjuksköterska inom ambulanssjukvård i anslutning till deras hembesök, leg sjuksköterska/läkare vid sjukhusens akutmottagningar och polisen.

Förtydligande avseende remittering av larmcentralens sjuksköterska enligt nedan

Genomförande

Patienter som bedöms lämpliga för hembesök av läkarbilarna kan av leg sjuksköterska på larmcentral remitteras. För larmcentral sker remitteringen på basis av deras gängse intervju gjord av sjuksköterska och kan med fördel göras utifrån ABCDE och SBAR men detta är inget krav.

Vårdgivaransvaret övertas av (AHRS) Läkarbilen omgående när uppdraget accepteras. Larmcentralen avlutar uppdraget efter att Läkarbilen accepterat uppdraget. Läkarbilen påtar sig ansvaret att ringa upp patienten inom 30 minuter. Vid försämring och bedömt ambulansbehov tar läkarbilen kontakt via 040-6769300 eller vid akut behov 112. Vårdgivaransvaret övertas därmed åter av SOS Alarm.

Läkarbilen måste bedöma patient på plats innan triage kan ske till annan vårdgivare. Direktkontakt skall finnas mellan larmcentral och läkarbilen dygnet runt.

Skapad 2014-06-24 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-29

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.