Dynamisk dirigering ambulansdistrikt 3

Rekommendation 153 - Dynamisk dirigering för ambulansdistrikt 3 inom ambulanssjukvården i Skåne

Syfte

Att utnyttja ambulansresurserna i distrikt 3 på bästa sätt för att på bästa och mest optimala sätt för nå så bra insatstider till patient som möjligt. Också rekommendationer som hjälp för att ge möjlighet till bästa arbetsmiljön för personalen samt minsta möjliga miljöpåverkan.

Genomförande

I ambulansdistrikt tre utgår ambulanserna från fyra huvudstationer i Ängelholm, Helsingborg, Höganäs samt Landskrona. Från dessa stationer skall också ytterstationer i Förslöv, Östra Ljungby, Örkelljunga, Svalöv samt Ven bemannas under delar av dygnet enligt gällande stationsinstruktioner.

Målet är att ambulansdirigenten skall ha täckning på samtliga stationer enligt dem tider som är angivna på respektive stationsinstruktion.

Ängelholm

Huvudstation Ängelholm skall i första hand stå för bemanningen av ytterstationer i Förslöv, Östra Ljungby samt Örkelljunga. Resurserna skall dynamiskt dirigeras efter var behovet finns och inte via huvudstation Ängelholm. Det är alltid behovet och lämpligast resurs som styr i första hand och i andra hand turordningen. SOS skall sträva efter att ha täckning på samtliga stationer vid de tider stationerna är bemannade enligt stationsinstruktionerna, detta för att nå så bra insatstider som möjligt. Stationsinstruktionerna styr vilka tider dem olika ytterstationerna ska bemannas samt vilka tider ambulanserna byter personal som sker på huvudstation Ängelholm. Vid avslutat uppdrag är det SOS som ger ambulansen vilken ny destination som gäller. När tillräckliga resurser finns tillgängligt skall station Ängelholm i första hand och i andra hand Östra Ljungby ha två resurser.

Helsingborg/Höganäs

Huvudstation Helsingborg samt Höganäs skall i första hand dynamiskt dirigeras tillsammans. SOS dirigerar resurserna efter var behovet finns men skall alltid sträva efter att båda stationerna skall vara bemannade vid dygnets samtliga timmar för att uppnå så bra insatstider som möjligt. Det är alltid behovet och lämpligast resurs som styr i första hand och i andra hand turordningen. Stationsinstruktionerna styr vilka tider de olika resurserna skall dirigeras tillbaka till sin egen huvudstation för personalbyte. Vid avslutat uppdrag är det SOS som ger ambulansen vilken ny destination som gäller. När tillräckliga resurser finns tillgängligt skall övriga resurser placeras på station Helsingborg.

Landskrona

Huvudstationen i Landskrona skall i första hand stå för bemanningen av ytterstationen i Svalöv. Resurserna skall dynamiskt dirigeras efter var behovet finns och inte via huvudstationen i Landskrona. Det är alltid behovet och lämpligast resurs som styr i första hand och i andra hand turordningen. SOS skall sträva efter att ha täckning på samtliga stationer samt Ven vid de tider stationerna är bemannade enligt stationsinstruktionerna, detta för att nå så bra insatstider som möjligt. Stationsinstruktionerna styr vilka tider dem olika resurserna skall dirigeras tillbaka till sin egen huvudstation för personalbyte. Vid avslutat uppdrag är det SOS som ger ambulansen vilken ny destination som gäller. När tillräckliga resurser finns tillgängligt skall övriga resurser placeras på station Landskrona.

Tillägg till dynamisk dirigering i distrikt 3

  • Vid hög belastning alternativt andra behov kan dirigenten dynamiskt använda resurserna i hela distriktet för att uppnå så bra täckning som möjligt på samtliga stationer.
  • Enligt gällande rutin för ambulansuppdrag på Ven skall enhet från distrikt 3 larmas då behov finns. Dirigenten skall ha detta i beaktande i dirigeringen för att säkerhetsställa att lämplig resurs finns tillgänglig.
  • SITS bemannad ambulans utgår i första hand från Höganäs men behöver inte stå placerad i Höganäs då dessa uppdrag kan behöva utföras på andra orter. Dock kan dem med fördel placeras på orter utmed kusten om möjlighet finns.
  • Vid skiftbyte på eftermiddagen byter de olika huvudstationerna personal vid olika tider. SOS kan då när tillfälle ges dynamiskt dirigera resurserna i distrikt 3 för att försöka låta resurserna byta personal utan att få övertid och på sätt ge bästa arbetsmiljö till ambulanspersonalen.
  • Gränslös dirigering när det behovet finns går alltid före den dynamiska dirigeringen i distrikt tre.
  • SOS operatör som avgör vad som är lämpligast resurs och vilken resurs som skall placeras på vilken station.
  • Passningsuppdrag skickas ut från SOS till ambulans enligt gällande rutin.

 

Skapad 2021-09-13 av Medicinsk Service

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.