Dynamisk dirigering Ambulansdistrikt 1

Rekommendation 136 - Dynamisk dirigering för Ambulansdistrikt 1 inom ambulanssjukvården i Skåne.

Vad är dynamisk dirigering?

För att bättre förstå vad den dynamiska dirigeringen innebär bör man veta hur dirigeringen fungerar idag och historiskt.

Alla ambulanser i ett område har sin hemstation där den befinner sig då den ej har uppdrag tilldelat från SOS Alarm. När en ambulans avslutat ett uppdrag återvänder man till sin hemstation. Eventuellt tilldelas man ett nytt uppdrag innan man nått sin hemstation.

Nackdelen med detta system är att orter och områden under perioder kan bli utan ambulansresurs. För att motverka detta har SOS Alarm möjlighet att använda sig av "passning", d v s att en ambulans från en närliggande station tilldelas uppdrag att upprätthålla beredskap och därmed skapa förutsättningar för att hålla, de av Region Skåne, fastställda insatstiderna.

Målen med dynamisk dirigering

 • Bättre ambulanstillgänglighet för tredje man
 • Jämnare arbetsbelastningen för personalen
 • Minskad "tomkörning" (bortsett från skiftbytena)
 • Jämnare fördelning av uppdragstyper

Genomförande

Dynamiska dirigeringen innebär att ambulanserna i Skåne Sydväst (ambulansdistrikt 1) enbart har en ambulansstationen att primärt utgå ifrån.

Ambulanserna skall hela tiden dirigeras dit resurserna gör bäst nytta. När exempelvis en ambulans i Trelleborg får ett uppdrag, styr ambulansdirigenten direkt en annan ambulans att köra mot Trelleborg för att upprätthålla beredskapen i området.

Ambulansen skall inte, som tidigare stå på passning, utan den blir kvar i Trelleborg tills nytt uppdrag erhålls. Den ursprungliga ambulansen kör inte tillbaka till Trelleborg, utan erhåller nytt uppdrag i distriktet.

På detta sätt blir dirigeringen mer "dynamisk" och tillgängligheten ökar. Detta innebär i klartext att det inte är nödvändigt att skicka tillbaka en ambulans till det område de senast befann sig på.

Finns det undantag?

SOS Alarm disponerar över samtliga ambulansresurser, vilket innebär att de kan bestämma var ambulanserna ska köra inför ett nytt uppdrag. SOS Alarm avgör om det är nödvändigt att skicka en ambulans mot ett område som saknar beredskap eller behålla den i ett område med för tillfället hög belastning.

Det kan finnas tillfällen då SOS Alarm är tvingade att skicka en speciell enhet mot ett visst område, exempelvis en enhet med SITS kompetens.

Grunderna för dynamisk dirigering

 • Varje ytterområde skall i utgångsläget "ersättas" med annan ambulans vid uppdrag, om det finns tillgängligt – oavsett beredskapssituationen och beredskapskartan hos SOS Alarm.
 • Det är inte förutbestämt vilken ambulans som skall utgå till respektive ytterområde vid varje arbetspass.
 • Viktigt med "klarrapport" DIREKT vid färdigt uppdrag.
 • Utgångspunkten är att varje ambulans efter färdigt uppdrag styr åter mot Ambulanscentrum Malmö om ingen annan dirigeringsdestination kommer från SOS Alarm.
 • Varje enhet ska kalla upp SOS Alarm vid varje skiftbyte/start.
 • SITS-tillgängligheten säkerställs genom att antalet SITS-utrustade ambulanser i Distriktet dubblas till 2.
 • SOS Alarm äger rätten att fritt dirigera enheterna i Distriktet.
 • Akut/transportambulanser hanteras enligt följande: Akutambulanser används i 1:a hand till uppdrag prio 1 och 2, transportbilar används i 1:a hand till prio 3 uppdrag. Om beredskap i ytterområde enbart kan upprätthållas med transportambulans skall detta ärende ses som passning och ersätts med akutambulans när detta är möjligt.

Skapad 2014-08-21 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE) 
Senast reviderad 2020-07-29 

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.