Driftstörningar

Rekommendation 130 - Driftstörningar inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Säkerställa att SOS Alarm AB och Region Skåne alltid erhåller information angående ambulanser som ej är i drift enligt avtal.

Genomförande

Då en ambulans ej är i drift enligt avtal skall alltid SOS Alarm erhålla denna information. Vid tillfällen då ambulansen förväntas vara ur drift mer än en timme skall även Region Skåne erhålla denna information

Det är alltid ambulansleverantören som ansvarar för att information ges till berörda organisationer.

Information till Region Skåne lämnas till Regional TiB.

SOS Alarm har alltid ansvar för att vid problem med att upprätthålla en adekvat ambulansberedskap informera Region Skånes Regionala TiB.

Skapad 2013-12-03 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-29

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.