Dispenser

Rekommendation 14 - Dispenser inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Klargörande av grunderna för dispenser för operativ tjänstgöring är av värde.

Genomförande

Formella kompetenskrav för olika yrkesgrupper finns inom den prehospitala akutsjukvården i Skåne. Dispens från dessa medicinska krav baseras på följande förutsättningar:

  • Personlig lämplighet
  • Medicinsk kompetens för arbetsuppgifterna
  • Jämförbar erfarenhet som kvalificerar för arbetsuppgifterna i fråga

Dispensförfarandet kan indelas i olika delar:

  • Inledande kontakt med arbetsgivare
  • Inledande samtal och diskussion med ansvarig överläkare
  • Skriftlig framställan om dispens med motivering från ambulansöverläkare till chefläkare
  • Certifierings-/delegeringssamtal med ansvarig överläkare

Skapad 2005-06-10 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast reviderad 2020-07-29

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter