Checklista inför nyanställning

Rekommendation 115 - Checklista inför nyanställning inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Att tydliggöra kompetenskraven inför nyanställning för nya medarbetare och för medarbetare som varit borta från verksamheten i mer än ett år.

Genomförande

Förutom introduktionsprogram är nedanstående utbildningar ett skallkrav. Introduktionsprogrammet hos ambulansleverantörer skall till största del vara genomfört och dokumenterat samt signerat av respektive områdeschef innan delegeringssamtalet genomförs hos ambulansöverläkaren.

För tidigare anställda som återkommer årligen inför sommaren ersätts grundutbildningar, t ex RAKEL, med motsvarande repetitionsutbildningar. Denna generella ansvarsfördelning mellan entreprenör och överläkare är reglerat i direktiv nr 50 om delegering och certifiering.

Nedanstående utbildningar skall vara genomförda innan delegeringssamtal genomförs:

Godkänd delegeringstest

Delegeringstest genomfört i Region Skånes utbildningsportal och redovisat för ansvarig ambulansöverläkare.

Kommunikation

RAKEL - Skåne nätutbildning i utbildningsportalen görs först och därefter görs "hands-on" utbildning. Den senare utbildningen genomförs i ambulansdistrikten av lokal RAKEL utbildare/instruktör

Sjukvårdsledning

PS - Skåne genomförs kontinuerligt samt erbjuds när behov uppstår.

HLR

Grundutbildning i P-HLR (en heldag) genomförs lokal HLR-instruktör

Barn HLR

Barn A-HLR grundutbildning genomförs av lokal barn HLR-instruktör.

Triage

Det är i högsta grad önskvärt är att medarbetaren genomför webbutbildning och certifiering i triage enligt Region Skånes triagehandbok i utbildningsportalen.

Övrigt

Instruktion och utbildning skall ges lokalt på hur man fyller i ambulansjournalen utifrån sekundärtriage enligt RETTS, nationella hjärtstoppsregistret samt efterregistrering i ISPASS. Utbildare för sekundärtriage finns i verksamheten.

Den blivande skall medarbetaren under introduktionen lokalt erhålla instruktion och beredas möjlighet till att lära sig hur man gör sin dagliga navigering på Vårdgivare.se/ prehospital vård och hur man hittar direktiv,

informationsblad, vårdprogram och behandlingsriktlinjer. Kunskap om dessa styrande dokument skall finnas hos alla medarbetare. Vidare skall medarbetaren ha kunskap om Regional Medicinsk Katastrof Ledning,(RMKL) med funktionerna som Tjänsteman i Beredskap (TiB), Regional Läkare i beredskap(RLB)RLB och Region Skånes pressjour.

Praktiskt inför delegeringssamtalet

Till delegeringssamtal medför den blivande medarbetaren delegeringsunderlag (Bilaga 0) som skall vara ifylld av respektive områdeschef och försedd med bild (körkortsbild förstorad x2 går bra). Den blivande medarbetaren bör utöver detta även medföra ifylld och signerad checklista från leverantörens introduktionsprogram.

Skapad 2012-06-21 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Senast Reviderad 2020-07-23 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.